BIBLIOTEKA AWL  


 

Co umożliwia serwis Sherpa/RoMEO?

Serwis Sherpa/RoMEO (Rights MEtadata for Open archiving) umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w zakresie praw autora do zamieszczania materiałów w repozytoriach, bazach open access oraz na stronie własnej. Gdy autor chce pozyskać informację, czy wydawca czasopisma, w którym zamierza coś opublikować lub opublikował umożliwia publikację w trybie otwartego dostępu, może sprawdzić to w katalogu SHERPA/RoMEO.

Pozwala on uzyskać informacje o możliwościach lub ograniczeniach archiwizowania preprintów, post-printów oraz wersji wydawcy, ewentualnym okresie karencji (embargo), miejscach, w których można archiwizować publikacje (np. instytucjonalne repozytoria czy własne strony internetowe) i innych warunkach polityki udostępniania.

Serwis obejmuje 2374 wydawców z całego świata (stan na maj 2017 r.)

W bazie zarejestrowanych jest 28 wydawców czasopism polskich (stan na maj 2017 r.)

 

Jak działa Sherpa/RoMEO?

Wpisując w wyszukiwarce słowa występujące w tytule periodyku lub pełną nazwę czasopisma, uzyskamy najważniejsze dane na temat open access.

 

Kolory oznaczające politykę archiwizowania

polityka archiwizowania

 

Pre-print – gotowa wersja dokumentu, która nie przeszła jeszcze etapu przeglądu i recenzji.

Post-print – gotowa wersja dokumentu po etapie przeglądu i recenzji, z uwzględnieniem zmian dokonanych w czasie procesu recenzowania. Wśród post-printów można wyróżnić wersje autorską, czyli tą, którą dysponuje autor, nie uwzględniającą formatowania wydawniczego oraz wersję wydawniczą, czyli wersję wygenerowaną przez wydawcę w takiej postaci w jakiej zostanie opublikowana na stronie wydawcy.

 

Przykładowe czasopismo w bazie Sherpa/RoMEO Journal Science

przykladowe czasopismo

 

Czasopismo „Transport Problems” oznaczone jest kolorem zielonym, co oznacza, że wydawca pozwala na archiwizację zarówno pre-printów jak i post-printów, także w wersji PDF pliku stworzonego przez wydawcę.

Niżej wymieniono kilka najważniejszych warunków udostępniania: możliwość deponowania w otwartych repozytoriach, udostępniania wersji PDF pochodzącej od wydawcy oraz określenie rodzaju licencji, na zasadach której udostępniane są publikacje tego czasopisma (w tym wypadku Creative Commons-Uznanie autorstwa 4.0).

Podano również informacje o dacie ostatniego kontaktu z wydawcą, link do materiałów dotyczących polityki i zasad publikowania w czasopiśmie, dacie ostatniej aktualizacji, odnośnik do strony internetowej periodyku, jego wydawcy oraz strony wydawcy w serwisie Sherpa/RoMEO.

 

Prezentacja dotycząca korzystania z serwisu Sherpa/Romeo plik pdf

 

 

 

Back to top