BIBLIOTEKA AWL  


 

DOAJ – Directory of Open Access Journals Wielodziedzinowy spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych dostępnych na warunkach open access. Serwis rejestruje ok. 11 500 czasopism umożliwiających bezpłatne korzystanie z treści. Baza prowadzona jest przez Lund University Libraries.
Lista czasopism Springer Open Choice/Open Access w Polsce Narodowy program, który umożliwia publikowanie w czasopismach naukowych uwzględnionych na liście, artykułów w otwartym dostępie (open access), bez ponoszenia żadnych kosztów.
Open Access Journals Search Engine (OAJSE) Interdyscyplinarna baza rejestrująca recenzowane czasopisma open access z całego świata, dostępne w wersji pełnotekstowej w Internecie. Obejmuje 4 775 czasopism.
Sherpa/RoMEO Międzynarodowy serwis umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach i bazach danych.
Akademicka Platforma Czasopism Baza zawiera dostęp do polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych.
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Środkowo-Europejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych) Baza abstraktowa publikowana przez akademie nauk Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry), zawiera streszczenia artykułów z czasopism tego regionu z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wraz z odnośnikami do ich pełnej wersji, o ile jest dostępna elektronicznie.
Czytelnia Czasopism PAN Prezentowane są tu pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety
i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. 
DeGruyter Open DeGruyter Open Platforma wydawcy umożliwia bezpłatny dostęp do ponad 420 czasopism z różnych dziedzin publikowanych przez instytucje sprawcze z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) Baza elektronicznych czasopism z różnych dziedzin nauki, w tym medycyny, zwana popularnie Listą Regensburską, tworzona w Bibliotece Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z 249 innymi bibliotekami niemieckimi. 
DigiZeitschriften Baza rejestruje niemieckie zdigitalizowane czasopisma naukowe, w tym tytuły archiwalne z XIX i XX wieku w wolnym dostępie. Są to głównie tytuły z zakresu matematyki (30 tytułów), bibliotekoznawstwa, prawa, historii i filologii. 
EDP Sciences Wydawca czasopism naukowych kilkudziesięciu tytułów ze wszystkich dziedzin nauki, w tym wielu publikowanych w modelu open access. 
Genamics JournalSeek Baza gromadzi dane na temat czasopism z różnych dziedzin, wraz z informacją o dostępie do pełnych tekstów artykułów. Obejmuje 105 196 tytułów czasopism z całego świata. 
HighWire Journals  Serwis gromadzący materiały z zakresu nauk medycznych, biomedycznych, a także ścisłych, humanistycznych i społecznych. Obejmuje dane z ok. 1 900 czasopism, w tym 360 w wolnym dostępie. Tworzony przez Bibliotekę Uniwersytetu Stanford w USA. 
Hindawi Serwis komercyjnego wydawcy publikującego ponad 600 czasopism open access z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych. 
Inderscience Online Platforma online prowadzona przez wydawnictwo Inderscience Publisher, rejestruje czasopisma m.in. w wolnym dostępie, z takich dziedzin jak edukacja, inżynieria i technologia i nauki społeczne.
InTech Wydawca czasopism i książek publikowanych w modelu open access. Obecnie na platformie udostępniane są tytuły czasopism oraz książki z nauk ścisłych. 
JSTOR Od września 2011 JSTOR udostępnia bezpłatnie kolekcję artykułów opublikowanych w czasopismach amerykańskich przed rokiem 1923 i na świecie przed 1870 rokiem. Pozwala to na przeglądanie i pobieranie pełnych tekstów około 500 tys. artykułów z ponad 200 czasopism. 
Journals for Free Interdyscyplinarna baza rejestrująca czasopisma w otwartym dostępie. Obejmuje ponad 15 900 tytułów. 
MDPI (Molecular Diversity Preservation International)  Serwis, który obejmuje 175 czasopism wydawanych przez MDPI, głównie z zakresu biochemii, biotechnologii, ochrony zdrowia i przemysłu farmaceutycznego, ale również innych dziedzin jak ekonomia czy nauki humanistyczne. 
Microsoft Academic Search Wyszukiwarka naukowa firmy Microsoft. Zapewnia dostęp do informacji o naukowcach, do stron uczelni, wyszukuje prace naukowe, artykuły, strony czasopism i materiały konferencyjne, także
w języku polskim. 
Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne (ARIANTA)  Baza zawiera informacje oraz linki do polskich naukowych i branżowych czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również te, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. 
Paperity Wielodziedzinowy agregator czasopism i artykułów naukowych publikowanych w otwartym dostępie, głównie na stronach wydawców. Indeksuje pokaźny i ciągle rosnący procent nowych artykułów oraz uwzględnia publikacje wielu wiodących wydawców naukowych.
Pol-index Polska baza cytowań, która ma na celu zebranie informacji o artykułach publikowanych w polskich czasopismach naukowych oraz cytowań w tych artykułach. Jest ona częścią Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. 
Portal Czasopism Naukowych  Portal obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść 48 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Są to wszystkie periodyki wydawane na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz przez inne ośrodki naukowe w Polsce współpracujące z portalem. 
Scientific Research Publishing Platforma wydawcy akademickiego, publikującego czasopisma open access, a także podręczniki akademickie i materiały konferencyjne. Baza obejmuje ponad 200 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, technologii i medycyny. 
University of Nevada Collection of Free Electronic Journals Baza tworzona przez Uniwersytet w Reno, w stanie Nevada, obejmuje katalog czasopism elektronicznych w otwartym dostępie ze wszystkich najważniejszych dziedzin wiedzy. 
Copernicus Open Access Journals  Serwis udostępnia zawartość 17 czasopism naukowych z astronomii, geofizyki, nauki o Ziemi, ochrony środowiska, hydrologii i klimatologii. 

 

 

Back to top