BIBLIOTEKA AWL  


WYSZUKIWARKI REPOZYTORIÓW

 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Wielodziedzinowa wyszukiwarka akademicka prowadzona przez Bielefeld University Library. Dociera do wyselekcjonowanych źródeł takich jak repozytoria, pomijanych przez wyszukiwarki komercyjne. 
CEON Agregator Agregator Centrum Otwartej Nauki to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Wyszukiwarka przeszukuje 19 polskich repozytoriów. 
OAD (Open Access Directory)  Serwis Open Access Directory (OAD) stanowi kompendium wiedzy o ruchu open access oraz obejmuje spis źródeł open access m.in według porządku alfabetycznego, dziedzinowego i wydawców. 
OAIster (Union Catalogue of Digital Resources  Katalog centralny różnego typu zasobów cyfrowych w otwartym dostępie. Obecnie obejmuje ponad 50 mln. rekordów od 2000 instytucji członkowskich (m. in. repozytoriów akademickich). Wyszukuje zdigitalizowane książki, rękopisy, prace magisterskie i doktorskie, dane statystyczne i materiały multimedialne. 
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)  Rejestr kolekcji cyfrowych i repozytoriów oraz metawyszukiwarka obiektów w nich zawartych. Podstawowym kryterium ich doboru jest warunek udostępniania treści bez opłat oraz konieczności rejestrowania się. Prowadzona jest także selekcja merytoryczna, wynikająca z naukowego charakteru serwisu. 
ROAR (Registry of Open Access Repositories)  Katalog repozytoriów i bibliotek cyfrowych, udostępniających swoje zasoby w modelu Open Access. Daje liczne możliwości zarówno wyszukiwania, jaki i przeglądania kolekcji (m.in. zakres tematyczny, kraj, typ zasobu, stosowane oprogramowanie). 
OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)  Platforma umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie zasobów europejskich repozytoriów, powstała na bazie projektu DRIVER. Wyszukuje nie tylko publikacje, ale też opisy projektów badawczych. Powiązanie informacji o projekcie z jednej strony z instytucją i osobami, odpowiedzialnymi za jego realizację, a z drugiej strony z publikacjami, jakie powstały w jego wyniku, pozwala uzyskać całościowy obraz przebiegu badań. 
Open Archives Baza została powołana do życia z inicjatywy Open Archives Initiative, która promuje szeroki i łatwy dostęp do zasobów cyfrowych i otwartych archiwów oraz wprowadziło infrastrukturę dla rozproszonych archiwów i niezależnych usług danych. Wspiera takie zjawiska i pomysły jak eScholarship, eLearning i eScience. Strona zawiera spis 3014 repozytoriów wraz z opisami i odnośnikami. 
Polskie biblioteki cyfrowe  Zbiór linków do kolekcji polskich bibliotek cyfrowych, podzielonych na zbiory regionalne i instytucjonalne oraz inne wybrane kolekcje cyfrowe. 
Repozytoria dziedzinowe  Spis repozytoriów dziedzinowych z całego świata wraz z adresami internetowymi, zgromadzony na platformie Open Access Directory. 

 

WYSZUKIWARKI ZASOBÓW OPEN ACCESS

CeON Biblioteka Nauki Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON) jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. Są w nim udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. W repozytorium zostało umieszczonych ponad 5000 publikacji polskich naukowców. Dostęp do wszystkich materiałów jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 
Directory of Open Access Books Serwis rejestruje 7565 książek w wolnym dostępie, w zbiorze znajdują się książki publikowane przez wydawców z całego świata i reprezentujące wiele dyscyplin naukowych np. medycynę, ekonomię, nauki przyrodnicze, techniczne i humanistyczne. 
Google Book Search  Google Books Search stanowi narzędzie do przeszukiwania, prezentowania online i pobierania zdigitalizowanych zbiorów książek i czasopism. Serwis prezentuje książki znajdujące się w domenie publicznej w całości, natomiast książki objęte prawami autorskimi są dostępne jedynie we fragmentach, obok których umieszczane są linki do bibliotek czy księgarń internetowych. Obecnie jest to największy zbiór cyfrowych książek na świecie obejmujący ponad 7 mln tytułów. 
CERN Dokument Server (CDS)  Baza stanowi repozytorium CERN-u, czyli Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych i udostępnia opublikowane oraz zatwierdzone do druku artykuły (preprinty), wytworzone przez CERN z zakresu nauk ścisłych i technicznych, zwłaszcza energetyki, atomistyki, fizyki. 
Arxiv.org  Pierwsze otwarte repozytorium naukowe powstałe w 1991 roku, w którym swoje prace, również te przed publikacją, regularnie zamieszczają m.in. wybitni matematycy i fizycy. Wiele tekstów ukazuje się później w czasopismach naukowych, lecz znaczna część, często bardzo wpływowych artykułów, nigdy nie trafia na łamy żadnego z pism i pozostaje dostępna jedynie w arXiv.org. Archiwum gromadzi głównie publikacje naukowe z fizyki, matematyki, statystyki, informatyki. Tworzone jest przez Cornell University Library (USA). 
Cogprints  Archiwum elektroniczne gromadzące dokumenty z dziedzin istotnych dla badań nad poznaniem i funkcjonalnością mózgu człowieka, czyli psychologii, neurologii, językoznawstwa, informatyki (np. sztuczna inteligencja, robotyka, sieci neuronowe), filozofii (np. wiedza, nauka, logika), biologii (np. ekologia behawioralna, socjobiologia, genetyka zachowania, teoria ewolucji), medycyny (np. psychiatria, neurologia, genetyki człowieka) antropologii (np. etnologia, archeologia, paleontologia) oraz innych nauk fizycznych, społecznych i matematycznych. 
E-Publikacje Nauki Polskiej e-Publikacje Nauki Polskiej to zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Baza bogata jest zarówno w e-booki darmowe, jak i udostępnione za niewielką opłatą, w wysokości 45 % ceny netto książki w wersji papierowej. Docelowo w serwisie ma znaleźć się co najmniej 8 tysięcy e-książek. 
EconBiz  Ekonomiczna baza danych stworzona przez German Research Foundation (DFG). Prace kontynuuje German National Library of Economics (ZBW) ze wsparciem EconBiz Advisory Board i partnerami. EconBiz oferuje: wyszukiwanie informacji w niemieckich i międzynarodowych bazach dotyczących ekonomii i zarządzania, dostęp do pełnych tekstów, kalendarz wydarzeń w ekonomii i zarządzaniu oraz darmowy serwis EconDesk wspierający wyszukiwanie. 
Ekonomia online  Serwis tematyczny, kierującym do internetowych źródeł informacji i tekstów. Wydawany jest przez Bibliotekę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2000 roku. 
ECLAS European Commission Libraries Catalogue to baza danych zbiorów sieci bibliotek Unii Europejskiej (RéseauBIB). W ECLAS znaleźć można m.in. materiały dotyczące integracji europejskiej, celów politycznych i działań instytucji Unii Europejskiej oraz materiały na temat państw członkowskich UE, a w szczególności struktur instytucjonalnych, prawnych i społeczno-gospodarczych. Zawiera opisy bibliograficzne i pełne wersje dokumentów takich jak: urzędowe publikacje UE, dokumenty organizacji międzyrządowych, wydawnictwa komercyjne, wydawnictwa uniwersyteckie i wybrane artykuły prasowe. 
FreeFullPDF  Wyszukiwarka darmowych publikacji naukowych dostępnych w formacie PDF z takich dziedzin wiedzy jak nauki społeczne, humanistyczne, ścisłe i przyrodnicze. 
Emerald Insight Emerald Group Publishing  Baza obejmuje głównie dokumenty z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, biznesu, prawa, edukacji, socjologii, inżynierii, środowiska, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz zarządzanie nauką i informacją. 
Google Scholar  Wyszukiwarka ta umożliwia wyszukiwanie tekstów naukowych z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia wydawane przez towarzystwa naukowe, uniwersytety i inne organizacje akademickie oraz umiejscowione w repozytoriach i bazach dorobku naukowego. 
Galaxy Przeszukiwalny wykaz stron internetowych, obejmujący m.in. medycynę, nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe i przyrodnicze, wśród których są m.in. encyklopedie elektroniczne, czasopisma oraz biblioteki, muzea etc. 
Global Open Access Portal Portal tworzony przez rządy Kolumbii, Danii i Norwegii oraz Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, który prezentuje aktualny stan nauki w modelu open acess w 158 krajach świata. Zawiera odnośniki także do czasopism i materiałów konferencyjnych w wolnym dostępie. 
Internet Public Library (IPL) Baza zawiera zbiór linków do elektronicznych wersji czasopism z całego świata. Tworzona była przez organizację non-profit, składającą się ze studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, kierowaną przez Drexel University. Baza od 2010 roku nie jest aktualizowana, natomiast można korzystać z jej zbiorów, które zostały zgromadzone do tej pory. 
Open Library Projekt niekomercyjnego Archiwum Internetowego, stworzony przez Aarona Swartza i Brewstera Kahle’a i ufundowany częściowo ze środków Bibliotekki Stanu California oraz Fundacji Kahle/Austin. Open Library udostępniła do tej pory ponad 20 milionów rekordów spośród dużych jak i wielu mniejszych katalogów. Umożliwia dostęp do elektronicznych wersji publikacji znajdujących się w domenie publicznej. Gromadzi beletrystykę, książki naukowe i popularno-naukowe.
RePec (Research Papers in Economics)  Projekt non-profit zmierzający do rozpowszechniania badań w ekonomii i naukach pokrewnych. Jego głównym narzędziem jest zdecentralizowana bibliograficzna baza danych zawierająca informacje z dokumentów roboczych, artykułów, książek, rozdziałów i komponentów oprogramowania. Dane pochodzą z ponad 1100 archiwów i repozytoriów. Baza zawiera prawie 1,5 miliona artykułów pochodzących z blisko 3 tysięcy tytułów, ok. 28 tysięcy książek oraz ok. 50 tys. zarejestrowanych autorów z ponad 80 krajów. 
Infomine Multiwyszukiwarka zasobów internetowych, indeksująca informacje m.in. z baz danych, elektronicznych publikacji, e-booków, biuletynów, forów, list mailingowych, katalogów bibliotecznych i naukowych. 
Infona INFONA to portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W serwisie dostępne są czasopisma i książki wydawnictw Elsevier i Springer zakupione w ramach licencji krajowej oraz otwarte zasoby polskie. 
Internet Archive Największe internetowe archiwum zasobów multimedialnych oraz archiwum historii internetu. W Internet Archive znajdują się historyczne wersje stron WWW, a także zdigitalizowane książki, fotografie, filmy, nagrania programów telewizyjnych, nagrania muzyczne i dawne wersje oprogramowania. 
Public Knowledge Project Inicjatywa non-profit mająca na celu umożliwianie dostępu materiałom naukowym powstałym z funduszy publicznych, utworzona ze współpracy kilku amerykańskich jednostek naukowych. Na stronie internetowej tej organizacji dostępne są zbiory open access czasopism, monografii, materiałów konferencyjnych i wyszukiwarka publikacji w repozytoriach. 
iTools  Wyszukiwarka pozwalająca przeszukiwać angielskojęzyczne encyklopedie online, słowniki, słowniki cytatów, internetowe zasoby obiektów graficznych, map i planów. Stanowi zbiór narzędzi internetowych umożliwiających dostęp do danych i materiałów. 
JournalTOCs Tables of Contents Serwis obejmuje blisko 29 tys. tytułów czasopism, w tym ok. 11,5 tys. tytułów w open access od 2771 wydawców. Serwis można przeszukiwać według tytułów, wydawców i tematycznie. 
Narcis Baza zawiera informacje na temat badań naukowych prowadzonych na uczelniach holenderskich i ich efektów. Zbiory stanowią m.in. materiały open access pochodzące z repozytoriów i archiwów. 
Networked Digital Library of Theses and Dissertations Katalog Centralny Sieciowej Cyfrowej Biblioteki Prac Dyplomowych i Dysertacji (NDLTD). Celem projektu jest ułatwienie dostępu do prac badawczych i dyplomowych prowadzonych przez studentów pod kierunkiem promotorów, co umożliwi przekazywanie bogatszych informacji poprzez zastosowanie technologii multimedialnych. 
ICM DIR Zasoby Polskie Baza tworzona przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego umożliwia dostęp do publikacji polskich wydawanych w XIX i na początku XX wieku z takich dziedzin jak filozofia, socjologia, ekonomia, geografia, prawo i historia. 
Open Stex CNX Repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych tworzone od 1999 r. przez pracowników amerykańskiego Rice University. Serwis zawiera dziesiątki tysięcy modułów edukacyjnych zwanych stronami, które zgrupowane są w książki tworząc gotowe podręczniki z wielu różnych dziedzin 
ProQuest Dissertations and Theses Open (PQDT) Open Repozytorium firmy ProQuest oferujące dostęp do ponad 31 000 rozpraw lub dysertacji opublikowanych w modelu Open Access. Stanowi część bazy ProQuest Dissertations & Theses dającej większe możliwości dostępu do tego rodzaju prac. 
Projekt Gutenberg Wielojęzykowy zbiór książek elektronicznych wydanych pierwotnie w wersji papierowej, głównie niechronionych prawem autorskim, które można pobierać i bezpłatnie rozpowszechniać dla celów niekomercyjnych. Projekt udostępnił ponad 50 000 książek. 
Science Reasearch Interdyscyplinarna wyszukiwarka zasobów naukowych głębokiego Internetu wykorzystujących technologię wyszukiwania zintegrowanego, a więc przeszukująca wiele źródeł jednocześnie. 
EU Bookshop EU Bookshop to księgarnia internetowa, a także archiwum publikacji wydawanych od 1952 r., zarządzany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w Luksemburgu. Zawiera 110 tys. tytułów oraz 235 tys. dokumentów w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, w ponad 50 językach, włącznie z 24 językami urzędowymi UE. Zdecydowana większość tytułów w serwisie EU Bookshop została opracowana przez instytucje UE, takie jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE, agencje UE i inne organy unijne. 
SciTech Connect Otwarta platforma, która powstała z połączenia zasobów baz Energy Citation Database (ECD) oraz The Information Bridge (IB). Jej wydawcą jest Departament Energii Stanów Zjednoczonych. SciTech zapewnia dostęp do ok. 300 tys. raportów Departamentu Energii, ponad 430 tys. pełnych tekstów oraz ponad 2,5 miliona cytowań, m.in. z czasopism, materiałów konferencyjnych, książek, dysertacji, opisów patentowych, multimediów i rekordów baz danych. Serwis obejmuje takie dziedziny jak: chemia, fizyka, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka i obrona narodowa. 
Science Media. Directory of Open Access Publisher Wyszukiwarka wydawców czasopism open access. 
The Online Books Page Baza umożliwiająca otwarty dostęp do ok. 2 milionów dokumentów w wersji elektronicznej. Celem istnienia tej bazy jest także zachęcenie do dzielenia się w ten sposób książkami z wielu dziedzin wiedzy. Wśród dziedzin obecnych w bazie znajdują się m.in.: filozofia, historia, nauki społeczne, polityka, prawo, sztuki piękne, medycyna oraz wojsko i obronność. 
Science.gov Baza zasobów naukowych tworzona przez organizacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Przeszukuje około 60 źródeł elektronicznych, około 2200 stron internetowych o charakterze naukowym i gromadzi około 200 milionów stron wiarygodnych informacji w tym dokumentów pełnotekstowych, cytatów i danych naukowych pochodzących z badań finansowanych ze środków publicznych. 
SSRN (Social Science Research Network) Interdyscyplinarna baza powstała w 1994 roku, gromadząca materiały naukowe w otwartym dostępie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Gromadzi ponad 700 tys. dokumentów z 30 dyscyplin naukowych. 
Unbistnet Baza dokumentów ONZ oraz publikacji indeksowanych przez Dag Hammerskjold Library i Library of the UN Office w Genewie. Gromadzi materiały od 1979 roku, jednak uzupełniania jest retrospektywnie. Część dokumentów jest dostępna w wersji pełnotekstowej w 6 językach: arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. 
E-print Network Narzędzie wyszukiwawcze tworzone przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych obejmujące materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy w szczególności nauk ścisłych i biomedycznych - fizyki, materiałoznawstwa, chemii, biologii, nauk o środowisku i medycyny. 
An open Course Ware (OCW) Wolne i otwarte publikacje, stanowiące wysokiej jakości materiały edukacyjne dla szkół i uczelni, zamieszczone w serwisie światowej społeczności, propagującej otwartą edukację - The Open Education Consortium. 
MIT OpenCourseWare Platforma prowadzona przez jedną z najlepszych uczelni technicznych świata – Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. W bazie znajduje się blisko 1900 dokumentów o charakterze edukacyjnym w różnych formach (kursów szkoleniowych, nagrań wykładów audio i wideo oraz pełnych tekstów książek wykładowców MIT). 
SearchEdu.com Serwis umożliwiający wyszukiwanie materiałów edukacyjnych z całego świata, przeszukujący ok. 15 milionów stron internetowych m.in. uczelnianych, rządowych, wojskowych, portale edukacyjne oraz zasoby e-booków, a także słowników i encyklopedii.

 

 

Back to top