AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH Polish Academy Command and Staff Trainer (PACAST)

Pracownia umożliwia prowadzenie ćwiczeń wspomaganych komputerowo (CAX) od szczebla kompanii do dywizji, w oparciu o system symulacyjny PACAST, który umożliwia naukę oraz doskonalenie taktyki i dowodzenia. System stwarza następujące możliwości:

  • prowadzenie ćwiczeń jedno- i wielostronnych (do 12 stron w jednym ćwiczeniu) obsad dowództw batalionów i brygad, a także prowadzenie ćwiczeń z cywilnymi zespołami zarządzania kryzysowego.
  • weryfikacji wykonywanych opracowań operacyjno-taktycznych, w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych.

 

Back to top