AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Wręczenie Wojskowych Odznak Górskich

W dniu 25 lipca br., podczas rozprowadzenia 2 batalionu szkolnego, podchorążym 21 kompanii szkolnej wręczone zostały Wojskowe Odznaki Górskie.

Zajęcia zintegrowane ze szkolenia ogólnowojskowego 21 kompanii szkolnej

W dniu 21 lipca br. w ramach zajęć zintegrowanych 2 batalionu szkolnego odbyło się szkolenie 21 kompanii szkolnej. 

Szkolenie - korpus osobowy duszpasterstwa

W ramach przeszkalania kadr rezerw osobowych, od dnia 02.07.2018 r. w 34 kompanii szkolnej 3 batalionu szkolnego realizowane jest szkolenie podstawowe słuchaczy Korpusu Osobowego Duszpasterstwa.

Obchody rocznicy oblężenia twierdzy Nysa

W dniu 4 lipca br. członkowie Sekcji Rekonstrukcji Historycznej Akademii Wojsk Lądowych - podchorążowie 22 i 12 kompanii szkolnej wzięli udział w obchodach 211. rocznicy oblężenia twierdzy Nysa.

Przebieg kursu instruktorsko – metodycznego przed szkoleniem podstawowym

W ramach kursu instruktorsko – metodycznego organizowanego przez dowódcę 2 batalionu szkolnego, w dniach 28-30.06 zrealizowano cykl zajęć teoretycznych i praktycznych, których głównym celem było praktyczne doskonalenie umiejętności metodycznych szkolenia.

W dniu 2 lipca 2018 roku, dowódca 1 batalionu szkolnego ppłk Bartosz Sylwestrzak, rozpoczął treningi w ramach przygotowania absolwentów 5-letnich studiów wojskowych oraz Studium Oficerskiego do promocji na pierwszy stopień oficerski.

Międzynarodowe Mistrzostwa Kawalerii

W dniach 29.06-01.07 br. w m. Wierzawice (woj. Podkarpackie) podchorążowie 22 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego wzięli udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Kawalerii „Sobieski Militari”. 

Szkolenie Zespołu OPBMR w „Dniu zagrożenia skażeniami”

W „Dniu zagrożenia skażeniami” (28 czerwca br.) odbyło się szkolenie sekcji wykrywania i monitorowania skażeń wchodzących w skład Zespołu OPBMR 2 batalionu szkolnego. Trening zorganizował i przeprowadził Dowódca Sekcji Kierowania OPBMR batalionu – ppor. Jakub STACHERSKI.

Rozpoczęcie kursu instruktorsko – metodycznego

W dniu 28.06 br rozpoczął się kurs instruktorsko-metodyczny zorganizowany przez dowódcę 2 batalionu szkolnego przeznaczony dla kadry dowódczej oraz podchorążych II roku studiów I stopnia przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego.

Podsumowanie funkcjonowania batalionów szkolnych w II kwartale 2018 roku

W dniu 29 czerwca 2018 roku, Szef Pionu Ogólnego płk Jacek Szlęk, podczas porannego rozprowadzenia dokonał rozliczenia działalności batalionów szkolnych w drugim kwartale bieżącego roku.

Zakończenie szkolenia poligonowego WOT

29 czerwca podchorążowie 31 kompanii szkolnej – słuchacze 12-miesięcznego Studium Oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej, zakończyli szkolenie poligonowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Pancerniacy 1 bszkol na szkoleniu w OS Leopard

Czołgiści z 1 batalionu szkolnego z 14 kompani szkolnej wzięli udział w kursie w Ośrodku Szkolenia Leopard należącym do 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

Święto Brygady

W dniu 23 czerwca br., na płycie lotniska 7 Dywizjonu Lotniczego w miejscowości Nowy Glinnik odbyły się uroczyste obchody święta 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, w których na specjalne zaproszenie Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wzięła udział delegacja z Akademii Wojsk Lądowych składająca się z 32 podchorążych o specjalności aeromobilnej oraz trzech oficerów.

Podchorążowie w holu głównym National University of Public Service w Budapeszcie

W dniach 17-22 czerwca 2018 r. podchorążowie 14 kompanii szkolnej 1 Batalionu szkolnego w składzie: sierż. pchor. Dawid Gańczak wraz z sierż. pchor. Kamil Gromadziński, reprezentowali Akademię Wojsk Lądowych w corocznej konferencji IMAF (International Military Academic Forum).

Wejście do obiektu przy pomocy drabiny

W sobotę, 23 czerwca br., podchorążowie 22 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego, realizowali przedsięwzięcia w ramach zajęć zintegrowanych ze szkolenia ogólnowojskowego.

W dniach 18-29.06.2018 podchorążowie trzeciego roku studiów 1 batalionu szkolnego realizują praktyki dowódcze na stanowisku dowódcy drużyny (równorzędnym) w ramach szkolenia poligonowego podchorążych drugiego roku dęblińskiej Szkoły Orląt.

Koniec szkolenia poligonowego

16 czerwca br. zakończyło się pierwsze zgrupowanie poligonowe podchorążych I roku studiów I stopnia o specjalności zmechanizowanej, pancernej, aeromobilnej oraz rozpoznania ogólnego 2 batalionu szkolnego.

Podsumowanie kursu przez płk Czesława DĄBROWSKIEGO

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyliśmy kolejną edycję kursów kwalifikacyjnych na stopień porucznika i kapitana w pionie dowódczym i sztabowym. Uroczystą zbiórkę kończącą szkolenie zorganizował w dniu 15 czerwca br. 3 batalion szkolny.

Ćwiczenia postaw strzeleckich. Praca na broni

W dniach 11-15.06.2018 r. podchorążowie 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego w ramach zgrupowania poligonowego doskonalili praktyczne umiejętności na obiektach Ośrodka Szkolenia Raków.

W dniu 14.06.2018 r. w Uczelni przebywali przedstawiciele zagranicznych uczelni zainteresowanych podjęciem współpracy z AWL.

Reprezentacja Wojska Polskiego z sierż. pchor. Kamilem Cichy z 1. Batalionu szkolnego wygrała rywalizację drużynową w 29th NATO Chess Championship, zdobywając drugi raz w historii złoty medal.

10 czerwca 2018 roku, podchorążowie z 12 kompanii szkolnej 1 batalionu szkolnego Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, wzięli udział w uroczystości zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Dzień 10 czerwca br. rozpoczął się dla podchorążych 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego alarmem w pododdziale, pobraniem sprzętu i wyposażenia indywidualnego, a następnie wyruszeniem w marsz do rejonu, w którym przez najbliższy tydzień odbywać będą swoje pierwsze szkolenie poligonowe.

Kadeci z Królestwa Arabii Saudyjskiej - podchorążowie 23 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego w dniach 03-09.06.2018 r. odbyli szkolenie poligonowe, w ramach którego sprawdzili swoje praktyczne umiejętności w zakresie podstaw dowodzenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej, taktyki, obrony przed bronią masowego rażenia, jazdy konnej, podstaw przetrwania połączonych z bytowaniem poza rejonem obozowiska oraz topografii.

W dniu 09.06.2018 r. rozpoczął się ostatni dzień szkolenia poligonowego 11 kompanii 1 batalionu szkolnego i 23 kompanii z kadetami Królestwa Arabii Saudyjskiej na poligonie Raków. O godzinie 5:30 służba dyżurna po raz ostatni ogłosiła pobudkę oraz zbiórkę na śniadanie dla podchorążych uczestniczących w zgrupowaniu.

W dniach 08-09.06.2018 r. kompania honorowa Akademii Wojsk Lądowych wystawiona przez 22 kompanię szkolną 2 batalionu szkolnego wraz z dowódcą por. Krzysztofem TWARDOWSKIM reprezentowała Akademię w trakcie uroczystości z okazji obchodów „Dnia Bundeswehry” w Dreźnie.

Zbiórka w trybie alarmowym

Dnia 7 czerwca br. w 3 Batalionie Szkolnym, w ramach działalności metodycznej, na bazie 34 Kompanii Szkolnej przeprowadzono metodyczne zajęcia pokazowe na temat „Postępowania służby dyżurnej i osób funkcyjnych po otrzymaniu sygnału w ramach gotowości mobilizacyjnej i bojowej”.

Szkolenia poligonowego podchorążych 1 batalionu szkolnego

W dniu 06.06.2018 r. zgrupowanie poligonowe 11 kompanii szkolnej 1. batalionu szkolnego odwiedziła ekipa telewizyjna TVP3, której reportaż ukazał się w wydaniu Faktów o godzinie 18:30.

uczniowie klas mundurowych na zajęciach z topografii, orientowania mapy

W dniu 04.06.2018 r. na terenie opactwa cysterskiego w Henrykowie rozpoczął się obóz przysposobienia obronnego uczniów klas mundurowych współpracujących z Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. ŁASICA-II-18

24 maja 2018 roku podchorążowie 13. kompanii szkolnej 1. batalionu szkolnego oraz oficerowie Pionu Ogólnego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki udali do miejscowości Giżycko, w celu wzięcia udziału w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. ŁASICA-II-18. Tym samym rozpoczęli swój dyżur w ćwiczeniach taktycznych z wojskami.

Rejon obozowiska z lotu ptaka

03.06.2018 r. kadra oraz podchorążowie 11 kompanii szkolnej i kadeci KAS rozpoczęli coroczne zgrupowanie poligonowe w Ośrodku Szkolenia Raków Wielki. W niedzielę w trybie alarmowym pobrali broń oraz oporządzenie i wyruszyli marszem na trasie AWL-Raków Wielki.

Podchorążowie składający wiązankę na grobie śp. por. Piotra Mazurka

Absolwenci naszej Uczelni niejednokrotnie brali udział w działaniach poza granicami państwa, dowodząc pododdziałami jak również w strukturach sztabowych. 29.05.20018 r. z okazji obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa, podchorążowie 11 kompanii szkolnej udali się na groby, poległych w misjach poza granicami kraju, absolwentów naszej Alma Mater.

Back to top