AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Koniec szkolenia poligonowego

16 czerwca br. zakończyło się pierwsze zgrupowanie poligonowe podchorążych I roku studiów I stopnia o specjalności zmechanizowanej, pancernej, aeromobilnej oraz rozpoznania ogólnego 2 batalionu szkolnego.

Podsumowanie kursu przez płk Czesława DĄBROWSKIEGO

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyliśmy kolejną edycję kursów kwalifikacyjnych na stopień porucznika i kapitana w pionie dowódczym i sztabowym. Uroczystą zbiórkę kończącą szkolenie zorganizował w dniu 15 czerwca br. 3 batalion szkolny.

Ćwiczenia postaw strzeleckich. Praca na broni

W dniach 11-15.06.2018 r. podchorążowie 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego w ramach zgrupowania poligonowego doskonalili praktyczne umiejętności na obiektach Ośrodka Szkolenia Raków.

W dniu 14.06.2018 r. w Uczelni przebywali przedstawiciele zagranicznych uczelni zainteresowanych podjęciem współpracy z AWL.

Reprezentacja Wojska Polskiego z sierż. pchor. Kamilem Cichy z 1. Batalionu szkolnego wygrała rywalizację drużynową w 29th NATO Chess Championship, zdobywając drugi raz w historii złoty medal.

10 czerwca 2018 roku, podchorążowie z 12 kompanii szkolnej 1 batalionu szkolnego Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, wzięli udział w uroczystości zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Dzień 10 czerwca br. rozpoczął się dla podchorążych 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego alarmem w pododdziale, pobraniem sprzętu i wyposażenia indywidualnego, a następnie wyruszeniem w marsz do rejonu, w którym przez najbliższy tydzień odbywać będą swoje pierwsze szkolenie poligonowe.

W dniu 09.06.2018 r. rozpoczął się ostatni dzień szkolenia poligonowego 11 kompanii 1 batalionu szkolnego i 23 kompanii z kadetami Królestwa Arabii Saudyjskiej na poligonie Raków. O godzinie 5:30 służba dyżurna po raz ostatni ogłosiła pobudkę oraz zbiórkę na śniadanie dla podchorążych uczestniczących w zgrupowaniu.

Kadeci z Królestwa Arabii Saudyjskiej - podchorążowie 23 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego w dniach 03-09.06.2018 r. odbyli szkolenie poligonowe, w ramach którego sprawdzili swoje praktyczne umiejętności w zakresie podstaw dowodzenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej, taktyki, obrony przed bronią masowego rażenia, jazdy konnej, podstaw przetrwania połączonych z bytowaniem poza rejonem obozowiska oraz topografii.

W dniach 08-09.06.2018 r. kompania honorowa Akademii Wojsk Lądowych wystawiona przez 22 kompanię szkolną 2 batalionu szkolnego wraz z dowódcą por. Krzysztofem TWARDOWSKIM reprezentowała Akademię w trakcie uroczystości z okazji obchodów „Dnia Bundeswehry” w Dreźnie.

Zbiórka w trybie alarmowym

Dnia 7 czerwca br. w 3 Batalionie Szkolnym, w ramach działalności metodycznej, na bazie 34 Kompanii Szkolnej przeprowadzono metodyczne zajęcia pokazowe na temat „Postępowania służby dyżurnej i osób funkcyjnych po otrzymaniu sygnału w ramach gotowości mobilizacyjnej i bojowej”.

Szkolenia poligonowego podchorążych 1 batalionu szkolnego

W dniu 06.06.2018 r. zgrupowanie poligonowe 11 kompanii szkolnej 1. batalionu szkolnego odwiedziła ekipa telewizyjna TVP3, której reportaż ukazał się w wydaniu Faktów o godzinie 18:30.

uczniowie klas mundurowych na zajęciach z topografii, orientowania mapy

W dniu 04.06.2018 r. na terenie opactwa cysterskiego w Henrykowie rozpoczął się obóz przysposobienia obronnego uczniów klas mundurowych współpracujących z Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. ŁASICA-II-18

24 maja 2018 roku podchorążowie 13. kompanii szkolnej 1. batalionu szkolnego oraz oficerowie Pionu Ogólnego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki udali do miejscowości Giżycko, w celu wzięcia udziału w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. ŁASICA-II-18. Tym samym rozpoczęli swój dyżur w ćwiczeniach taktycznych z wojskami.

Rejon obozowiska z lotu ptaka

03.06.2018 r. kadra oraz podchorążowie 11 kompanii szkolnej i kadeci KAS rozpoczęli coroczne zgrupowanie poligonowe w Ośrodku Szkolenia Raków Wielki. W niedzielę w trybie alarmowym pobrali broń oraz oporządzenie i wyruszyli marszem na trasie AWL-Raków Wielki.

Podchorążowie składający wiązankę na grobie śp. por. Piotra Mazurka

Absolwenci naszej Uczelni niejednokrotnie brali udział w działaniach poza granicami państwa, dowodząc pododdziałami jak również w strukturach sztabowych. 29.05.20018 r. z okazji obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa, podchorążowie 11 kompanii szkolnej udali się na groby, poległych w misjach poza granicami kraju, absolwentów naszej Alma Mater.

Back to top