AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Podróż studyjna podchorążych 23 kompanii szkolnej

18 stycznia br. pluton pancerny z 23 kompanii szkolnej uczestniczył w zorganizowanej, z własnej inicjatywy, podróży studyjnej do jednostek wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Przekazanie dowodzenia w 21 kompanii szkolnej

14.01.br., odbył się uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków dowódcy 21 kompanii szkolnej.

Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie

W dniach 12-15 grudnia pododdział honorowy wystawiony przez 23 kompanię szkolną uczestniczył w Uroczystej Zmianie Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Zajęcia zintegrowane ze szkolenia ogólnowojskowego 23 kompanii szkolnej

W dniu 14.12.br. podchorążowie z 23 kompanii szkolnej uczestniczyli w zajęciach zintegrowanych ze szkolenia ogólnowojskowego.

Pożegnanie Dowódcy 2 Batalionu Szkolnego

W dniu 20.11 br. w czasie rozprowadzenia pododdziałów 2 batalionu szkolnego odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego dowódcy batalionu - płk. Piotra GAZARKIEWICZA, który w dniu 18.11 br. objął stanowisko Szefa Pionu Ogólnego Akademii.

W ramach miesięcznych praktyk w Centrach Szkolenia podchorążowie z 23 kompanii szkolnej przez 4 tygodnie uczestniczyli w kursie spadochronowym w OSA-S w m. Leźnica Wielka. 

W dniach 05-06.10 br. członkowie Sekcji Działań Nieregularnych wzięli udział w szkoleniu z „zielonej taktyki” z zakresu planowania i organizowania zasadzki w terenie przygodnym.

Szkolenie podchorążych w 91. batalionie lekkiej piechoty w Zgierzu

W dniach 14 –28 września 2019 roku na obiektach 91 batalionu lekkiej piechoty w Zgierzu wchodzącego w skład 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej odbył się I etap szkolenia podstawowego podchorążych dwunastomiesięcznego studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej z 31 kompani szkolnej.

Wręczenie broni wcielonym podchorążym na szkolenie do 3 batalionu szkolnego

W dniu 13 września  br., podczas uroczystości nowo wcieleni podchorążowie z 3 batalionu szkolnego otrzymali broń. Podchorążowie szkolić się będą w ramach  12 miesięcznego Studium Oficerskiego oraz Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy.

W dniach 15-18 lipca br. w ośrodku szkoleniowym „Wysoki Kamień” w m. Szklarska Poręba odbyło się szkolenie podchorążych 23 kompanii szkolnej z zakresu technik linowych używanych w terenie górskim oraz wspinaczki.

W dniach 13-14 lipca br. na terenie AWL oraz strzelnicy LEGION w m. Wołów odbyło się kolejne szkolenie strzeleckie członków Sekcji Działań Nieregularnych z 2 batalionu szkolnego prowadzone przez oficerów JWK z Lublińca. 

W dniach 06-07 lipca br. na strzelnicy LEGION w m. Wołów odbyło się szkolenie strzeleckie członków Sekcji Działań Nieregularnych z pierwszego roku 2 batalionu szkolnego.

W dniach 21-28.06.2019 r. podchorążowie i słuchacze 12 miesięcznego Studium Oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej z 3 batalionu szkolnego realizowali szkolenie poligonowe w OSPWL Wędrzyn.

W dniach 20-23.06 br. żołnierze 23 kompanii szkolnej uczestniczyli w zorganizowanym z własnej inicjatywy szkolenie z podstaw nawigacji, astronomii, meteorologii oraz żeglarstwa na Mazurach.

W dniach 17-18 czerwca br. w lasach niedaleko miejscowości Wilczyn odbyło się szkolenie członków Sekcji z pierwszego roku 2 batalionu szkolnego z zakresu wyszkolenia indywidualnego.

Celem szkolenia było ostatnie w tym roku szkolnym powtórzenie wiadomości nabytych podczas treningów i wykładów przeprowadzonych przez sekcje.

W dniu 17.06.2019 r. na terenie Akademii Wojsk Lądowych odbyły się I Zawody użyteczno-bojowe o wyłonienie najlepszej drużyny zmechanizowanej w szkoleniu bojowym zorganizowane przy współpracy Zakładu Wojsk Zmechanizowanych oraz podchorążych 1 plutonu zmechanizowanego 13 kompanii szkolnej.

W dniach 09-14.06.2019 r. podchorążowie z 21 i 22 oraz 13 kompanii szkolnej specjalności wojsk aeromobilnych wzięli udział w szkoleniu spadochronowym z żołnierzami 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.

W dniu 09.06.2019 r. podchorążowie 15 kompanii szkolnej rozpoczęli szkolenie poligonowe wymarszem z MSD mającym na celu osiągnięcie rejonu zgrupowania poligonowego w m. RAKÓW WIELKI.

Szkolenie podstawowe dla naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych zbliża się dużymi krokiem i jak co roku poprzedzone jest kursem instruktorsko –metodycznym dla instruktorów oraz dowódców.

W trakcie trwającego do dnia 08.06.br. szkolenia poligonowego 23 kompanii szkolnej w Ośrodku Szkolenia Raków, podchorążowie nabyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu taktyki oraz działania żołnierza w terenie, ochrony przed BMR,  topografii wojskowej, a także powszechnej obrony przeciwlotniczej.

 

Back to top