AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Spotkanie Sekcji Działań Nieregularnych z Rektorem – Komendantem

W dniu 10.10 br. członkowie Sekcji Działań Nieregularnych z 22 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolonego, mieli niezwykły zaszczyt odbyć drugie spotkanie z Rektorem-Komendantem Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariuszem SKORUPKĄ.

Praca na stanowisku dowodzenia batalionu

W dniach 05 – 11.10.2018 r. żołnierze zawodowi oraz podchorążowie 1 batalionu szkolnego brali udział w ćwiczeniu dowódczo – sztabowym pk. GRONOSTAJ-18. Pełniąc obowiązki oficerów sekcji na poszczególnych stanowiskach dowodzenia oraz dowódców pododdziałów ćwiczących, oficerowie i podchorążowie zdobywali doświadczenie w zakresie prowadzenia działań taktycznych oraz realizacji zadań dowódczo – sztabowych. 

W dniach 4-7 października br. na Kaukazie w Gruzji odbywały się zawody z serii Runmageddon Global.

W dniach 08-09.10 br. w m. Dobromierz, członkowie Sekcji Działań Nieregularnych z 2 batalionu szkolnego brali udział w szkoleniu taktyczno-medycznym w środowisku działań walki niekonwencjonalnej.

W dniu 06.10.2018 r. w ramach zajęć zintegrowanych odbyło się szkolenie medyczne podchorążych 15 kompanii szkolnej 1 batalionu szkolnego.

Kurs instruktorsko-metodyczny Pionu Ogólnego

W dniach 04-05.10 br. odbył się kurs instruktorsko-metodyczny żołnierzy zawodowych Pionu Ogólnego. 

Pierwszy sprawdzian wiedzy i umiejętności

W dniach 25-29.09 br. odbył się egzamin po szkoleniu podstawowym 1, 2, 3 i 4 kompanii szkolenia podstawowego 2 batalionu szkolnego.

Szkolenie specjalistyczne podchorążych

Od 28.08. br. trwa szkolenie specjalistyczne 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. 

Po kilku miesiącach zbiórki nakrętek, jaką prowadziliśmy na terenie Akademii, chcielibyśmy podsumować ten krótki, ale jakże niezwykły okres. Po raz kolejny udowodniliśmy, że razem możemy więcej.

Pomnik Zesłańców Sybiru

Delegacja Akademii Wojsk Lądowych na uroczystych obchodach Dnia Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej oraz Dnia Sybiraka w Garnizonie Wrocław.

Podchorążowie KAS z KTO ROSOMAK

Podchorążowie z Królestwa Arabii Saudyjskiej studiujący w AWL, przez dwa tygodnie odbywali praktyczne szkolenie w CSWL w Poznaniu.

Nasi podchorążowie na siedmiotysięczniku!

Dwóch podchorążych 14 kompanii szkolnej 1 batalionu szkolnego w ramach urlopu wypoczynkowego zdobyli drugi najwyższy szczyt Pamiru – Pik Lenina (7134 m n.p.m). Wyprawę do Kirgistanu zorganizowali samodzielnie bazując na doświadczeniu nabytym podczas wcześniejszych wypraw w góry oraz dzięki Sekcji Szkoleń Wysokogórskich i Sekcji Topografii Wojskowej. Jak twierdzą, zajęcia z nawigacji miały ogromne znaczenie podczas zdobywania siedmiotysięcznika.

Pokaz broni i wyposażenia

W dniu 06.09.2018 r. na strzelnicy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy Akademii Wojsk Lądowych odbyły się wojewódzkie eliminacje do IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2018 roku.

Intensywne szkolenie w toku

Podchorążowie kompanii szkolenia podstawowego 2 batalionu szkolnego wytrwale ćwiczą pod czujnym okiem instruktorów, zdobywając nowe umiejętności.

Trwa szkolenie podstawowe

Od 21.08 br. trwają zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach szkolenia podstawowego kandydatów na żołnierzy zawodowych 2 batalionu szkolnego.

Wręczenie Wojskowych Odznak Górskich

W dniu 25 lipca br., podczas rozprowadzenia 2 batalionu szkolnego, podchorążym 21 kompanii szkolnej wręczone zostały Wojskowe Odznaki Górskie.

Zajęcia zintegrowane ze szkolenia ogólnowojskowego 21 kompanii szkolnej

W dniu 21 lipca br. w ramach zajęć zintegrowanych 2 batalionu szkolnego odbyło się szkolenie 21 kompanii szkolnej. 

Szkolenie - korpus osobowy duszpasterstwa

W ramach przeszkalania kadr rezerw osobowych, od dnia 02.07.2018 r. w 34 kompanii szkolnej 3 batalionu szkolnego realizowane jest szkolenie podstawowe słuchaczy Korpusu Osobowego Duszpasterstwa.

Obchody rocznicy oblężenia twierdzy Nysa

W dniu 4 lipca br. członkowie Sekcji Rekonstrukcji Historycznej Akademii Wojsk Lądowych - podchorążowie 22 i 12 kompanii szkolnej wzięli udział w obchodach 211. rocznicy oblężenia twierdzy Nysa.

Przebieg kursu instruktorsko – metodycznego przed szkoleniem podstawowym

W ramach kursu instruktorsko – metodycznego organizowanego przez dowódcę 2 batalionu szkolnego, w dniach 28-30.06 zrealizowano cykl zajęć teoretycznych i praktycznych, których głównym celem było praktyczne doskonalenie umiejętności metodycznych szkolenia.

W dniu 2 lipca 2018 roku, dowódca 1 batalionu szkolnego ppłk Bartosz Sylwestrzak, rozpoczął treningi w ramach przygotowania absolwentów 5-letnich studiów wojskowych oraz Studium Oficerskiego do promocji na pierwszy stopień oficerski.

Międzynarodowe Mistrzostwa Kawalerii

W dniach 29.06-01.07 br. w m. Wierzawice (woj. Podkarpackie) podchorążowie 22 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego wzięli udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Kawalerii „Sobieski Militari”. 

Szkolenie Zespołu OPBMR w „Dniu zagrożenia skażeniami”

W „Dniu zagrożenia skażeniami” (28 czerwca br.) odbyło się szkolenie sekcji wykrywania i monitorowania skażeń wchodzących w skład Zespołu OPBMR 2 batalionu szkolnego. Trening zorganizował i przeprowadził Dowódca Sekcji Kierowania OPBMR batalionu – ppor. Jakub STACHERSKI.

Rozpoczęcie kursu instruktorsko – metodycznego

W dniu 28.06 br rozpoczął się kurs instruktorsko-metodyczny zorganizowany przez dowódcę 2 batalionu szkolnego przeznaczony dla kadry dowódczej oraz podchorążych II roku studiów I stopnia przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego.

Podsumowanie funkcjonowania batalionów szkolnych w II kwartale 2018 roku

W dniu 29 czerwca 2018 roku, Szef Pionu Ogólnego płk Jacek Szlęk, podczas porannego rozprowadzenia dokonał rozliczenia działalności batalionów szkolnych w drugim kwartale bieżącego roku.

Zakończenie szkolenia poligonowego WOT

29 czerwca podchorążowie 31 kompanii szkolnej – słuchacze 12-miesięcznego Studium Oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej, zakończyli szkolenie poligonowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Pancerniacy 1 bszkol na szkoleniu w OS Leopard

Czołgiści z 1 batalionu szkolnego z 14 kompani szkolnej wzięli udział w kursie w Ośrodku Szkolenia Leopard należącym do 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

Święto Brygady

W dniu 23 czerwca br., na płycie lotniska 7 Dywizjonu Lotniczego w miejscowości Nowy Glinnik odbyły się uroczyste obchody święta 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, w których na specjalne zaproszenie Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wzięła udział delegacja z Akademii Wojsk Lądowych składająca się z 32 podchorążych o specjalności aeromobilnej oraz trzech oficerów.

Podchorążowie w holu głównym National University of Public Service w Budapeszcie

W dniach 17-22 czerwca 2018 r. podchorążowie 14 kompanii szkolnej 1 Batalionu szkolnego w składzie: sierż. pchor. Dawid Gańczak wraz z sierż. pchor. Kamil Gromadziński, reprezentowali Akademię Wojsk Lądowych w corocznej konferencji IMAF (International Military Academic Forum).

Wejście do obiektu przy pomocy drabiny

W sobotę, 23 czerwca br., podchorążowie 22 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego, realizowali przedsięwzięcia w ramach zajęć zintegrowanych ze szkolenia ogólnowojskowego.

W dniach 18-29.06.2018 podchorążowie trzeciego roku studiów 1 batalionu szkolnego realizują praktyki dowódcze na stanowisku dowódcy drużyny (równorzędnym) w ramach szkolenia poligonowego podchorążych drugiego roku dęblińskiej Szkoły Orląt.

Koniec szkolenia poligonowego

16 czerwca br. zakończyło się pierwsze zgrupowanie poligonowe podchorążych I roku studiów I stopnia o specjalności zmechanizowanej, pancernej, aeromobilnej oraz rozpoznania ogólnego 2 batalionu szkolnego.

Podsumowanie kursu przez płk Czesława DĄBROWSKIEGO

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyliśmy kolejną edycję kursów kwalifikacyjnych na stopień porucznika i kapitana w pionie dowódczym i sztabowym. Uroczystą zbiórkę kończącą szkolenie zorganizował w dniu 15 czerwca br. 3 batalion szkolny.

Ćwiczenia postaw strzeleckich. Praca na broni

W dniach 11-15.06.2018 r. podchorążowie 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego w ramach zgrupowania poligonowego doskonalili praktyczne umiejętności na obiektach Ośrodka Szkolenia Raków.

W dniu 14.06.2018 r. w Uczelni przebywali przedstawiciele zagranicznych uczelni zainteresowanych podjęciem współpracy z AWL.

Reprezentacja Wojska Polskiego z sierż. pchor. Kamilem Cichy z 1. Batalionu szkolnego wygrała rywalizację drużynową w 29th NATO Chess Championship, zdobywając drugi raz w historii złoty medal.

10 czerwca 2018 roku, podchorążowie z 12 kompanii szkolnej 1 batalionu szkolnego Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, wzięli udział w uroczystości zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Dzień 10 czerwca br. rozpoczął się dla podchorążych 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego alarmem w pododdziale, pobraniem sprzętu i wyposażenia indywidualnego, a następnie wyruszeniem w marsz do rejonu, w którym przez najbliższy tydzień odbywać będą swoje pierwsze szkolenie poligonowe.

Kadeci z Królestwa Arabii Saudyjskiej - podchorążowie 23 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego w dniach 03-09.06.2018 r. odbyli szkolenie poligonowe, w ramach którego sprawdzili swoje praktyczne umiejętności w zakresie podstaw dowodzenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej, taktyki, obrony przed bronią masowego rażenia, jazdy konnej, podstaw przetrwania połączonych z bytowaniem poza rejonem obozowiska oraz topografii.

W dniu 09.06.2018 r. rozpoczął się ostatni dzień szkolenia poligonowego 11 kompanii 1 batalionu szkolnego i 23 kompanii z kadetami Królestwa Arabii Saudyjskiej na poligonie Raków. O godzinie 5:30 służba dyżurna po raz ostatni ogłosiła pobudkę oraz zbiórkę na śniadanie dla podchorążych uczestniczących w zgrupowaniu.

W dniach 08-09.06.2018 r. kompania honorowa Akademii Wojsk Lądowych wystawiona przez 22 kompanię szkolną 2 batalionu szkolnego wraz z dowódcą por. Krzysztofem TWARDOWSKIM reprezentowała Akademię w trakcie uroczystości z okazji obchodów „Dnia Bundeswehry” w Dreźnie.

Zbiórka w trybie alarmowym

Dnia 7 czerwca br. w 3 Batalionie Szkolnym, w ramach działalności metodycznej, na bazie 34 Kompanii Szkolnej przeprowadzono metodyczne zajęcia pokazowe na temat „Postępowania służby dyżurnej i osób funkcyjnych po otrzymaniu sygnału w ramach gotowości mobilizacyjnej i bojowej”.

Szkolenia poligonowego podchorążych 1 batalionu szkolnego

W dniu 06.06.2018 r. zgrupowanie poligonowe 11 kompanii szkolnej 1. batalionu szkolnego odwiedziła ekipa telewizyjna TVP3, której reportaż ukazał się w wydaniu Faktów o godzinie 18:30.

uczniowie klas mundurowych na zajęciach z topografii, orientowania mapy

W dniu 04.06.2018 r. na terenie opactwa cysterskiego w Henrykowie rozpoczął się obóz przysposobienia obronnego uczniów klas mundurowych współpracujących z Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. ŁASICA-II-18

24 maja 2018 roku podchorążowie 13. kompanii szkolnej 1. batalionu szkolnego oraz oficerowie Pionu Ogólnego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki udali do miejscowości Giżycko, w celu wzięcia udziału w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. ŁASICA-II-18. Tym samym rozpoczęli swój dyżur w ćwiczeniach taktycznych z wojskami.

Rejon obozowiska z lotu ptaka

03.06.2018 r. kadra oraz podchorążowie 11 kompanii szkolnej i kadeci KAS rozpoczęli coroczne zgrupowanie poligonowe w Ośrodku Szkolenia Raków Wielki. W niedzielę w trybie alarmowym pobrali broń oraz oporządzenie i wyruszyli marszem na trasie AWL-Raków Wielki.

Podchorążowie składający wiązankę na grobie śp. por. Piotra Mazurka

Absolwenci naszej Uczelni niejednokrotnie brali udział w działaniach poza granicami państwa, dowodząc pododdziałami jak również w strukturach sztabowych. 29.05.20018 r. z okazji obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa, podchorążowie 11 kompanii szkolnej udali się na groby, poległych w misjach poza granicami kraju, absolwentów naszej Alma Mater.

Back to top