AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Szkolenie taktyczno-narciarskie podchorążych III roku studiów

Podchorążowie 22 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego rozpoczęli nowy rok od szkolenia narciarskiego, które odbyło się w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

Kolejne zajęcia zintegrowane I rocznika

W sobotę 16.02.2019 r. podchorążowie z 23 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego uczestniczyli w kolejnych zajęciach zintegrowanych ze szkolenia ogólnowojskowego.

Zawodnicy w punkcie kontrolnym

W dniach 8-9.02 br. podchorążowie czwartego rocznika, będący członkami Sekcji Działań Bojowych, zwyciężyli w dziesiątej edycji airsoftowego biegu na orientację GF Point 2019. Zawody oprócz samego pokonywania terenu na orientację zawierały dodatkowo elementy militarne i survivalu. Nasza drużyna zwyciężyła zarówno  w kategorii TEAM oraz indywidualnie w kategorii PROFESSIONAL.

W dniach 19 i 26 stycznia br. na obiektach szkoleniowych AWL odbyły się zajęcia zintegrowane ze szkolenia ogólnowojskowego 21 i 23 kompanii szkolnej.

W dniach 26-27 stycznia br. w budynkach kompleksu dawnego szpitala kolejowego we Wrocławiu odbyło się kolejne szkolenie podchorążych z 2 batalionu szkolnego Sekcji Działań Nieregularnych będące kontynuacją Kursu Działań Rajdowych.

Spotkanie podchorążych najstarszego rocznika z dowódcą Pułku Reprezentacyjnego

W dniu 22.01.2019 r. delegacja Pułku Reprezentacyjnego WP pod przewodnictwem dowódcy płk Leszka LEŚNIAKA przybyła do AWL celem zapoczątkowania procesu doboru kandydatów do służby na pierwszych stanowiskach służbowych w pododdziałach reprezentacyjnych.  

AWL uczciła powstańców styczniowych

W dniu 20.01.2019 r. delegacja AWL pod przewodnictwem ppłk Bartosza SYLWESTRZAKA wzięła udział w uroczystych obchodach 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego organizowanych w Garnizonie Wrocław.

II Turniej Szachowy o puchar dowódcy 1 batalionu szkolnego

W dniu 18.12.2018 r. na terenie Akademii Wojsk Lądowych odbył się II Turniej Szachowy o puchar dowódcy 1 batalionu szkolnego.

W dniach 18-19.12 br. członkowie Sekcji Działań Nieregularnych z 2 batalionu szkolnego brali udział w zajęciach z cyklu „Kursie działań rajdowych” dotyczącym współpracy i komunikacji z lotnictwem oraz artylerią.

W dniu 17 grudnia dowódca 1 batalionu szkolnego ppłk Bartosz SYWESTRZAK spotkał się z podchorążymi 11 kszkol i 15 kszkol, którzy wykazali się bezinteresowną pomocą charytatywną dzieciom w ramach akcji Zamień Głodne dzieciństwo na Godne dzieciństwo”.

W dniu 17 grudnia br. oficjalnie zostały zakończone zawody użyteczno-bojowe podchorążych 1. batalionu szkolnego. Rywalizacja odbywała  się w 11 osobowych zespołach – reprezentacjach poszczególnych kompanii szkolnych.

16 grudnia br. podchorążowie z 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego wzięli udział w Uroczystej Zmianie Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

W dniu 15 grudnia br. w oparciu o obiekty strzelnicy Centrum Szkoleń Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w Akademii Wojsk Lądowych, odbyły się zajęcia zintegrowane 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego.

W dniu 15.12.2018 r. na pasie taktycznym AWL odbyły się zajęcia taktyczne podchorążych V, III oraz II roku studiów.

    W ostatni weekend w dniach 08. – 09.12.2018 r. podchorążowie oraz szeregowi zawodowi 12-sto miesięcznego studium oficerskiego na potrzeby WOT wybrali się w podróż historyczno – geograficzną do 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie. Gospodarzem, który zorganizował aktywnie czas dla słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, był 34 Batalion Lekkiej Piechoty w Jarosławiu.

Zakończenie kursów

W Akademii Wojsk Lądowych  dnia 07.12.2018 r. zakończyły się kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

Uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych 15 i 23 kompanii szkolnej

W dniu 06.12.2018 r. podczas zbiórki podchorążych dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych pierwszego rocznika oraz złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Patrona Akademii, generała Tadeusza Kościuszki.

04 grudnia 2018 r. ponad 150 żołnierzy 31 kompanii szkolnej złożonej z podchorążych oraz żołnierzy zawodowych wyruszyło sprawdzić swoją  wytrzymałość fizyczną i psychiczną na kolejnym marszu kondycyjnym.

W dniu 29.11.2018 r.  w godzinach porannych Dowódca Operacyjny RSZ  gen. dyw.  Tomasz Piotrowski spotkał się z podchorążymi 1 batalionu szkolnego oraz z podchorążymi AMW, celem uczczenia Dnia Podchorążego.

Marsz listopadowy

Pobudka o 5:30, dalej rozkaz do rozpoczęcia marszu kondycyjnego. W sobotę 24 listopada podchorążowie, szeregowi zawodowi oraz kadra 31 Kompanii Szkolnej odbyła przeszło 20-kilometrowy marsz połączony z elementami taktyki na terenie poligonu Akademii. 

W dniu 23 listopada podchorążowie z 13 kompanii szkolnej 1 batalionu szkolnego rozpoczęli swój udział w trzecim etapie największego ćwiczenia Sił Zbrojnych RP w 2018 roku, organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ćwiczenia pk. ANAKONDA-18.

Szer. pchor. Urszula Gast odbiera dyplom i nagrodę

22 listopada 2018r oku w Klubie Garnizonowym "Kościuszkowiec" w Warszawie-Wesołej odbył się finał Niepodległościowego Konkursu Literackiego Wojska Polskiego "Ubi vitae, ibi poesis", zorganizowanego w ramach Manewrów Artystycznych Wojska Polskiego przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Centralną Bibliotekę Wojskową.

W dniach 19 – 23.11.2018 r. na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu zostały rozegrane Mistrzostwa Wojska Polskiego w piłce siatkowej, w których udział wzięło 11 drużyn.

Zawody użyteczno-bojowe podchorążych 1 batalionu szkolnego

W dniu 20 listopada br. rozpoczęły się zawody użyteczno-bojowe podchorążych 1. batalionu szkolnego. Rywalizacja odbywa się w 11 osobowych zespołach – reprezentacjach poszczególnych kompanii szkolnych.

Wręczenie odznak, certyfikatów i wyróżnień w 1 batalionie szkolnym

W dniu 19 listopada br. podczas rozprowadzenia 1 batalionu szkolnego, podchorążym wręczone zostały Wojskowe Odznaki Górskie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu poligonowym w Dęblinie oraz listy gratulacyjne z podziękowaniami dowódcy 17 WBZ za wsparcie, kreatywność i rzetelne wypełnianie obowiązków podczas ćwiczenia pk. GRONOSTAJ-18.

Obchody Dnia Niepodległości na Dolnym Śląsku

18.11 br. w miejscowości Szczawno Zdrój i Wałbrzychu Podzamcze odbyła się uroczystość upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szklarskiej Porębie

W dniu 11.11.2018 r. przy pomniku Bohaterów przy Skwerze Jana Pawła II w Szklarskiej Porębie odbyły się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dniach 5-16 listopada podchorążowie z 13 kompanii szkolnej 1 batalionu szkolnego biorą udział w szkoleniu specjalistycznym operatorów JTLS zorganizowanym przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie. System Joint Theater Level Simulation (JTLS) jest symulatorem pola walki, który daje szkolonym okazję do zapoznania się z pracą sztabu oraz poszczególnych grup zadaniowych podczas symulacji konfliktu. Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników pod względem teoretycznym i praktycznym w zakresie obsługiwania stacji roboczej systemu symulacyjnego JTLS.

Pamięć o Bohaterach

W przeddzień 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę przedstawiciele naszej Uczelni wzięli udział w sprzątaniu Cmentarza Żołnierzy Polskich na wrocławskim Oporowie, na którym znajduje się ponad 600 grobów.

Dnia 10.11 br. podchorążowie 23 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego: szer. pchor. Damian MICHALEWICZ, szer. pchor. Patryk MEDES, szer. pchor. Konrad KRAWCZYK, szer. pchor. Paweł KUNYSZ, będący członkami Medycznego Cywilno - Wojskowego Koła Naukowego, brali udział w pokazie ewakuacji medycznej rannego z pola walki.

W dniu 08.11.2018 roku podchorążowie 11 kompanii szkolnej pod dowództwem ppor. Piotra RUMAKA wzięli czynny udział w II Dolnośląsko-Opolskich Dniach Integracji, prezentując w ramach spotkań środowiskowych wzorowy pokaz wyszkolenia ogólnowojskowego, wspomagany muzyką mechaniczną oraz charakteryzujący się wysoką dynamiką. Pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych, w szczególności kolegów i koleżanek z innych uczelni Wrocławia i Opola biorących udział w Dniach Integracji.

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyliśmy kolejną edycję kursów doskonalących, Kurs 8250027- Funkcjonowanie Krajowego systemu zarządzania Kryzysowego, oraz kurs 8250035 - Przygotowanie metodyczne dla dowódców kompanii (baterii). Uroczystą zbiórkę kończącą szkolenie zorganizował w dniu 06 Listopada br. 3 batalion szkolny. Kursy  trwały od 22.10.2018r do 06.11.2018r.

Marsz kwartalny 31 kompanii szkolnej

Dnia 06 listopada br. podchorążowie z 31 kompanii szkolnej, szkoleni na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej z 3 batalionu szkolnego realizowali marsz kwartalny.

W dniach 16-24 października 2018 r. podchorążowie 1 i 2 batalionu szkolnego brali udział w ćwiczeniu BORSUK-18 realizowanym przez jednostki 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Dnia 20 października br. na terenie AWL podchorążowie 23 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego realizowali zajęcia zintegrowane ze szkolenia ogólnowojskowego.

Spotkanie Sekcji Działań Nieregularnych z Rektorem – Komendantem

W dniu 10.10 br. członkowie Sekcji Działań Nieregularnych z 22 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolonego, mieli niezwykły zaszczyt odbyć drugie spotkanie z Rektorem-Komendantem Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariuszem SKORUPKĄ.

Praca na stanowisku dowodzenia batalionu

W dniach 05 – 11.10.2018 r. żołnierze zawodowi oraz podchorążowie 1 batalionu szkolnego brali udział w ćwiczeniu dowódczo – sztabowym pk. GRONOSTAJ-18. Pełniąc obowiązki oficerów sekcji na poszczególnych stanowiskach dowodzenia oraz dowódców pododdziałów ćwiczących, oficerowie i podchorążowie zdobywali doświadczenie w zakresie prowadzenia działań taktycznych oraz realizacji zadań dowódczo – sztabowych. 

W dniach 4-7 października br. na Kaukazie w Gruzji odbywały się zawody z serii Runmageddon Global.

W dniach 08-09.10 br. w m. Dobromierz, członkowie Sekcji Działań Nieregularnych z 2 batalionu szkolnego brali udział w szkoleniu taktyczno-medycznym w środowisku działań walki niekonwencjonalnej.

W dniu 06.10.2018 r. w ramach zajęć zintegrowanych odbyło się szkolenie medyczne podchorążych 15 kompanii szkolnej 1 batalionu szkolnego.

Kurs instruktorsko-metodyczny Pionu Ogólnego

W dniach 04-05.10 br. odbył się kurs instruktorsko-metodyczny żołnierzy zawodowych Pionu Ogólnego. 

Pierwszy sprawdzian wiedzy i umiejętności

W dniach 25-29.09 br. odbył się egzamin po szkoleniu podstawowym 1, 2, 3 i 4 kompanii szkolenia podstawowego 2 batalionu szkolnego.

Szkolenie specjalistyczne podchorążych

Od 28.08. br. trwa szkolenie specjalistyczne 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. 

Po kilku miesiącach zbiórki nakrętek, jaką prowadziliśmy na terenie Akademii, chcielibyśmy podsumować ten krótki, ale jakże niezwykły okres. Po raz kolejny udowodniliśmy, że razem możemy więcej.

Pomnik Zesłańców Sybiru

Delegacja Akademii Wojsk Lądowych na uroczystych obchodach Dnia Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej oraz Dnia Sybiraka w Garnizonie Wrocław.

Podchorążowie KAS z KTO ROSOMAK

Podchorążowie z Królestwa Arabii Saudyjskiej studiujący w AWL, przez dwa tygodnie odbywali praktyczne szkolenie w CSWL w Poznaniu.

Nasi podchorążowie na siedmiotysięczniku!

Dwóch podchorążych 14 kompanii szkolnej 1 batalionu szkolnego w ramach urlopu wypoczynkowego zdobyli drugi najwyższy szczyt Pamiru – Pik Lenina (7134 m n.p.m). Wyprawę do Kirgistanu zorganizowali samodzielnie bazując na doświadczeniu nabytym podczas wcześniejszych wypraw w góry oraz dzięki Sekcji Szkoleń Wysokogórskich i Sekcji Topografii Wojskowej. Jak twierdzą, zajęcia z nawigacji miały ogromne znaczenie podczas zdobywania siedmiotysięcznika.

Pokaz broni i wyposażenia

W dniu 06.09.2018 r. na strzelnicy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy Akademii Wojsk Lądowych odbyły się wojewódzkie eliminacje do IV Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2018 roku.

Intensywne szkolenie w toku

Podchorążowie kompanii szkolenia podstawowego 2 batalionu szkolnego wytrwale ćwiczą pod czujnym okiem instruktorów, zdobywając nowe umiejętności.

Trwa szkolenie podstawowe

Od 21.08 br. trwają zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach szkolenia podstawowego kandydatów na żołnierzy zawodowych 2 batalionu szkolnego.

Back to top