AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 19-21 czerwca br. w Jeleniej Górze dziesięciu podchorążych z 21 kompanii szkolnej wspomagało Zwierzęcą Przystań fundacji "Pomagamy Bo Kochamy". 

W dniu 27.05 br. na terenie Akademii z ramienia Sekcji Szkoleń Wojsk Aeromobilnych został przeprowadzony trening członków sekcji oraz podchorążych 21 kompanii szkolnej z zakresu budowy, eksploatacji i wykorzystania karabinka 5,56 mm MSBS „GROT”.  

Zakończenie kursu kandydatów na oficerów Narodowych Sił Rezerwowych w ramach służby przygotowawczej

W dniach 27÷28 maja 2020 r. w 3 batalionie szkolnym Akademii Wojsk Lądowych dla słuchaczy służby przygotowawczej 34 kompanii szkolnej odbyły się Egzaminy Oficerskie w związku z zakończeniem 6 miesięcznego okresu szkolenia.

W dniach 25-26.05.2020 r. w Akademii Wojsk Lądowych odbyły się Egzaminy Oficerskie dla podchorążych II roku studiów II stopnia. Egzaminy dzieliły się na dwie formy: teoretyczną i praktyczną.

W obliczu zagrożenia, żołnierze zawsze są gotowi nieść pomoc potrzebującym. Tak też było pod koniec marca, kiedy zapadła decyzja o włączeniu do operacji „Odporna Wiosna” oficerów i podchorążych z 3 batalionu szkolnego naszej uczelni.

Panie podchorąży z życzliwym mieszkańcem Wrocławia

Podchorążowie z 11. kompanii szkolnej również postanowili dołączyć się do szycia maseczek, aby wspomóc potrzebujących w tych trudnych momentach walki z koronawirusem.

W dniu 16.04.2020 r.  16 podchorążych z 15 kompanii szkolnej pod przewodnictwem Księdza Kapelana kpt. Maksymiliana JEZIERSKIEGO udało się do Hospicjum Bonifratrów.

W ramach akcji „Odporna Wiosna” podchorążowie 21 i  23 kompanii szkolnej uczestniczą w przedsięwzięciach mających na celu wspomóc funkcjonowanie szpitali oraz pomagają w organizacji punktów wydawania posiłków.

Świąteczne wsparcie potrzebujących

Podchorążowie 21 kompanii szkolnej podjęli działania w ramach świątecznej akcji „Wielkanoc z Podchorążymi” oraz „Od AWLa dla Bohatera”.

Słuchacze służby przygotowawczej 34 kompanii szkolnej 3 batalionu z własnej inicjatywy podjęli wyzwanie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Z okazji Świąt Wielkanocnych  podchorążowie 11 kompanii szkolnej z Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zorganizowali akcję „Paczka od AWLa dla Bohatera”. Żołnierze przygotowali paczki, w których znalazły się artykuły spożywcze, środki czystości oraz świąteczne niespodzianki.

Z okazji Świąt Wielkanocnych podchorążowie 23 kompanii szkolnej przeprowadzili zbiórkę na rzecz fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Podchorążowie z 24 Kompanii Szkolnej chcąc wesprzeć wszystkich pracowników służby zdrowia, stworzyli krótki film z podziękowaniami.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 22 kompania szkolna 2 batalionu szkolnego Akademii Wojsk Lądowych, w ramach akcji „Wielkanoc z Podchorążymi” zorganizowała zbiórkę charytatywną, której celem było zebranie środków na prezenty dla podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

Podchorążowie 13 kompanii szkolnej z 1 batalionu szkolnego zauważając, problemy w dostępności środków ochrony indywidualnej postanowili rozpocząć szycie maseczek.

W dniu 10.04.2020 r. w ramach akcji "Pomoc od AWLa dla Bohatera" podchorążowie z 15 kompanii szkolnej z 1 batalionu szkolnego zrobili paczkę świąteczną dla kombatanta Pana Edwarda Cisłowskiego.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego wiele placówek medycznych jest przeciążonych.

Szkolenie praktyczne w CSWL

W dniach 03-14.02 br., podchorążowie z 21 kompanii szkolnej uczestniczyli w szkoleniu specjalistycznym w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w miejscowości Biedrusko.

Wykład gościnny nt. treningu biegowego

W dniu 20.02 br. na terenie Akademii Wojsk Lądowych podchorążowie mieli okazję wzięcia udziału w wykładzie poświęconym tematyce biegów górskich,  zorganizowanym przez 24 kompanię szkolną.

Pierwszy marsz taktyczny 24 kompanii szkolnej

Dnia 17.02.2020 r. podchorążowie 24 kompanii szkolnej po raz pierwszy wzięli udział w marszu taktycznym do m. Raków Wielki.

"Dzień taktyczny" w Tychach

03.02 br, w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach organizowane były zajęcia dla szkół mundurowych z województwa śląskiego. 

Szkolenie narciarskie

Od stycznia br podchorążowie z 23 kompanii szkolnej uczestniczą  w szkoleniu narciarskim realizowanym w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

Trwa Akcja "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"

W dniach 21-26.01.2020 r. podchorążowie z 2 Batalionu Szkolnego st. kpr. pchor. Norbert MICHALSKI z 21 kszkol i szer. pchor. Oskar OLESIAK z 24 kszkol wspierali Wojskową Komendę Uzupełnień w Nowym Sączu, przy realizacji zadań dotyczących ogólnopolskiej kampanii ,,Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej’’ oraz promowali Akademię Wojsk Lądowych.

Kurs ratownika pola walki

Od połowy grudnia do końca stycznia podchorążowie z 23 kompanii szkolnej uczestniczą w szkoleniu medycznym Combat LifeSaver. 

Podróż studyjna podchorążych 23 kompanii szkolnej

18 stycznia br. pluton pancerny z 23 kompanii szkolnej uczestniczył w zorganizowanej, z własnej inicjatywy, podróży studyjnej do jednostek wojskowych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Przekazanie dowodzenia w 21 kompanii szkolnej

14.01.br., odbył się uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków dowódcy 21 kompanii szkolnej.

 

Back to top