AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 27.05 br. na terenie Akademii z ramienia Sekcji Szkoleń Wojsk Aeromobilnych został przeprowadzony trening członków sekcji oraz podchorążych 21 kompanii szkolnej z zakresu budowy, eksploatacji i wykorzystania karabinka 5,56 mm MSBS „GROT”.  

Podchorążowie wyszli z inicjatywą naprzeciw powstałej potrzebie szkolenia z broni, która wchodzi na wyposażenie jednostek 6BPD i 25BKPow, w których to w przyszłości przyjdzie im służyć.

Zajęcia przebiegały w dwóch zasadniczych etapach. Pierwszy z nich, który dotyczył teoretycznych aspektów  i pracy manualnej na wyżej wymienionej broni, został przeprowadzony w oparciu o obiekty AWL i przy wsparciu wykładowców z Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań. Drugi polegał na praktycznym wykonaniu strzelania z GROT-a i został przeprowadzony na Strzelnicy Garnizonowej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Trening zapewnił poszerzenie wiedzy i świadomości strzeleckiej podchorążych oraz zaowocował wieloma interesującymi przemyśleniami dotyczącymi nowego typu karabinka.


Tekst: st. kpr. pchor. Dawid KUKLA

Zdjęcia: st. kpr. pchor. Dawid KUKLA

 

Back to top