AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W Akademii Wojsk Lądowych dnia 01.03.2019 r. zakończył się „Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska dowódców kompanii (równorzędnych). Pion funkcjonalny: dowódczy (na stanowiska o STE. kapitan)” kod 8250001; który trwał od 03.01.2019 r.

Był to pierwszy z kursów w nowym programie szkolenia, w którym wykorzystano system pogłębiania wiedzy „E-lerning” poprzez internetowy dostęp do treści do samodzielnego opanowania.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Instytutu Dowodzenia wz. płk dr Czesław Dąbrowski, któremu meldunek złożył Dowódca 3 Batalionu szkolnego ppłk Marcin Golisz.

W przemowie do słuchaczy płk dr Czesław Dąbrowski podsumował wyniki uzyskane w trakcie szkolenia. Wyraził duże zadowolenie z przebiegu szkolenia kursowego i właściwego zaangażowania ze strony słuchaczy.

Ppłk dr Krzysztof Gruca przedstawił oceny uzyskane podczas egzaminu. Na wyróżnienie zasługują następujący słuchacze:

Korpus osobowy: wojska lądowe,

grupa osobowa Pancerno-Zmechanizowana:

por. Szymon Chlebowski;

por. Sebastian Frankiewicz.

grupa osobowa Rakietowa i Artylerii:

por. Jakub Rokicki.

Korpus osobowy: logistyki,

grupa osobowa Ogólnologistyczna:

por. Paweł Łapiński.

Korpus osobowy: Rozpoznania i walki elektronicznej,

grupa osobowa Rozpoznania ogólnego:

por. Grzegorz Nakonieczny.

Wszystkim słuchaczom wręczono świadectwa ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego. Na zakończenie zbiórki ppłk Marcin Golisz życzył wszystkim szczęśliwego powrotu do domu.


 

 

Back to top