AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Korzystając z okazji wyjazdu żołnierzy 3 batalionu na Uroczystą Zmianę Posterunku Honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie przy współpracy z klubem AWL oraz DGW zaplanowanych zostało kilka atrakcji związanych z historią Wojska Polskiego.

Zaraz po przyjeździe do stolicy  podchorążowie zwiedzić mogli Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnik przeprowadził żołnierzy przez wszystkie piętra muzeum ukazujące walkę i codzienność powstania na tle okupacji. Zbiór ponad 30 tysięcy eksponatów przyciągnął tak wielką uwagę podchorążych, że opuścili muzeum w godzinie jego zamknięcia.

Sobotni poranek przeznaczony został na odwiedzenie Warszawskiego Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa gdzie podchorążowie mogli poznać historię wszystkich misji zagranicznych w których brali udział polscy żołnierze zarówno pod flagą ONZ jak i NATO czy Unii Europejskiej.  Największe wrażenie na podchorążych zrobiła „Sala Tradycji Weterana” ze swoim zbiorem unikalnych przedmiotów związanych z misjami poza granicami naszego państwa jak również pomnik na „Skwerze Pamięci” poświęcony żołnierzom poległym na misjach zagranicznych przy którym podchorążowie złożyli kwiaty i uhonorowali poległych minutą ciszy.

Dalszym kierunkiem zwiedzania było znajdujące się w Cytadeli Warszawskiej  Muzeum Katyńskie. Tam podchorążowie zobaczyć mogli zgromadzone pamiątki po polskich oficerach, funkcjonariuszach Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i urzędnikach państwowych zamordowanych wiosną 1940 r. w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni.  Oglądane zbiory muzeum  wydobyte podczas prac ekshumacyjnych oraz przekazane od rodzin poległych z ciekawym opisem historycznym przewodnika  wywarły wśród podchorążych duże wrażenie oraz silne emocje.


 

 

Back to top