AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 10.03.2019 r. odbyła się uroczystość patriotyczno- religijna z okazji 81. Rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła, organizowana przez „Rodzinę Rodła- Wrocław” oraz Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, w której udział wzięła Delegacja Pionu Ogólnego na czele z ppłk. Marciem Goliszem.

Pododdział z 2. batalionu szkolnego wystawił kompanię honorową wraz z asystą pod dowództwem por. Janusza Kucharskiego.

Rodło to znak na czerwonym tle przedstawiający bieg rzeki Wisły wraz z zaznaczonym Krakowem, używany przez Związek Polaków w Niemczech od 3 grudnia 1932 do dzisiaj. Powstał w 1933 r., a jego nazwa to zbitka pierwszych dwóch liter wyrazu „rodzina” i ostatnich trzech wyrazu „godło”.


 

 

Back to top