AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 02-03 marca br. odbyło się szkolenie Sekcji Działań Nieregularnych dedykowane dla pierwszego rocznika podchorążych 2 batalionu szkolnego.

Zajęcia obejmowały temat tzw. „medycyny pola walki. Instruktorami podczas zajęć byli członkowie w/w Sekcji z 22 kompanii szkolnej. Doświadczeni podchorążowie dzielili się nabytą wiedzą z „młodszymi” kolegami. Podczas dwudniowego, intensywnego weekendu podchorążowie doskonalili swoje umiejętności teoretyczne jak i praktyczne z taki zagadnień jak: udzielanie pomocy zgodnie z akronimem M.A.R.C.H.E; doskonalenie aplikacji opasek uciskowych CAT i SOFTT-W, teoretyczne i praktyczne odbarczanie odmy płucnej oraz zaopatrywanie urazów klatki piersiowej, techniki udrażniania dróg oddechowych oraz aplikacji rurki NPA, transport i ewakuacja rannego, wzywanie ewakuacji medycznej oraz współpraca osób funkcyjnych w drużynie.

Wymagające szkolenie przybliżyło tematykę udzielania pomocy zgodnie z wytycznymi CoTCCC, nauczyło działania w strefie Care Under Fire oraz Tactical Field Care, które są niezbędne na współczesnym polu walki. Praktyczne działania pozwalają członkom Sekcji rozwijać swoje umiejętności oraz przygotować do potencjalnego udzielania pomocy w warunkach pokoju i konfliktu zbrojnego.


Opracował: szer.pchor. Jakub KAROLIŃSKI

Zdjęcia: szer.pchor. Jakub JÓŹWIAK

 

Back to top