AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 24.03.2019 r. na placu apelowym podczas apelu porannego 31 kompanii szkolnej odbyło się mianowanie na wyższy stopień wojskowy niemieckich kadetów 3 batalionu szkolnego odbywających szkolenie w ramach 12 miesięcznego Studium Oficerskiego.

Awanse zostały wręczone zgodnie z tradycją i ceremoniałem Bundeswehry. Po odczytaniu rozkazu o mianowaniu na wyższy stopień wojskowy przez oficera łącznikowego w języku niemieckim, zaskoczeni kadeci wystąpili przed front szyku w celu otrzymania mianowania na kolejny stopień wojskowy.  Wręczenia stopni wojskowych i gratulacji dokonał niemiecki oficer łącznikowy ppłk CZAPLEWSKI, dowódca batalionu ppłk GOLISZ oraz dowódca 31 kszkol. wz. ppor. BACZYŃSKI. Sposób wręczenia awansu zgodnie z tradycją Bundeswehry jest zawsze zaskoczeniem dla nowo awansowanych żołnierzy co można było zauważyć po zdziwionych ale również zadowolonych kadetach. Była to pierwsza w historii Akademii uroczystość mianowania zagranicznych kadetów. Apel zakończony został defiladą pododdziałów.


 

Back to top