AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 27-28.03.2019 r. odbył się egzamin na oficera w ramach Kursu Przeszkalania Kadr Rezerwy.

Słuchacze byli egzaminowani z czterech obszarów tj.: Wiedzy humanistycznej, Teorii i Praktyki Strzelań, Wiedzy taktycznej oraz z praktycznej wiedzy i umiejętności zawartych w Regulaminach Sił Zbrojnych RP i Ceremoniale Wojskowym. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w przyszłości umożliwi żołnierzom otrzymanie pierwszego stopnia oficerskiego. Cykl zajęć i treningów w trakcie szkolenia miał na  celu przygotowanie słuchaczy do zadań jakie wykonuje dowódca plutonu.


 

Back to top