AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


30.03.br. podchorążowie z 21 kompanii szkolnej, 2 batalionu szkolnego uczestniczyli w zajęciach zintegrowanych ze szkolenia ogólnowojskowego na terenie Akademii.

W roli instruktorów wystąpili podchorążowie III roku (22 kompania szkolna). Podczas zajęć podchorążowie mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie strzelania. Szkolenie z taktyki miało na celu nauczyć podchorążych w jaki sposób organizować postój w marszu i ubezpieczenie bezpośrednie. Kolejny punkt nauczania obejmował praktyczne zastosowanie zasad BLOS oraz przyjmowanie odpowiednich postaw strzeleckich. Ostatnim punktem zajęć było sprawdzenie podchorążych z zakresu częściowego składania i rozkładania broni etatowej oraz ich umiejętności strzeleckich.


 

Back to top