AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 02 kwietnia br., podczas apelu południowego 12 kompanii szkolnej, dowódca kompanii odczytał rozkaz dzienny o mianowaniu podchorążych na wyższy stopień wojskowy, a dowódca batalionu ppłk Bartosz SYLWESTRZAK wręczył w imieniu Rektora – Komendanta najlepszym podchorążym awans na stopień sierżanta podchorążego. W słowach skierowanych do zgromadzonych na zbiórce pogratulował im sukcesów w nauce oraz osiągnięć w służbie podczas studiów wojskowych w Akademii Wojsk Lądowych. Apel zakończony został defiladą.

Stopień sierżanta podchorążego jest najwyższym stopniem wojskowym jaki może osiągnąć podchorąży podczas studiów wojskowych pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Wojsk Lądowych. Jest on dostępny tylko dla studentów którzy zaliczyli sesję egzaminacyjną w terminie zasadniczym z najwyższymi wynikami, wykazali się wzorową dyscypliną wojskową oraz wybitnymi osiągnięciami w sporcie. Wszystkim awansowanym serdecznie gratulujemy!


 

Back to top