AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 13 kwietnia 2019 roku w 34 kompanii szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia zintegrowane z żołnierzami szkolącymi się w ramach Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy. Głównym celem szkolenia było doskonalenie posługiwania się bronią etatową (kbs Beryl). Celem dodatkowym - zgrywanie plutonów w ramach musztry zespołowej.

Zajęcia rozpoczęły się złożeniem meldunku dowódcy kompanii kpt. Tytusowi PAWULOWI.

Część wstępna obejmowała przypomnienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią oraz omówienie organizacji zajęć. Następnie podchorążowie zostali podzieleni na grupy i na kolejnych punktach nauczania pod okiem instruktorów doskonalili umiejętności z posługiwania się bronią oraz pogłębiali swoją wiedzę z budowy i zasad jej działania.

Druga część zajęć przeznaczona była na zgrywanie plutonów w ramach musztry zespołowej. Szkoleni mieli możliwość wcielić się w rolę dowódcy plutonu, praktycznie wydając komendy i egzekwując ich wykonanie.

Po realizacji treningu musztry nastąpiło omówienie. W podsumowaniu kierownik zajęć podkreślił, że umiejętności zdobyte podczas szkolenia z bronią są niezbędne na nowoczesnym polu walki XXI wieku. Zajęcia zostały zakończone defiladą pododdziałów.


 

Back to top