AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 13-14 kwietnia br. na pasie taktycznym AWL odbyło się szkolenie z zakresu działań rajdowych członków Sekcji Działań Nieregularnych z 22 kompanii szkolnej.

Celem szkolenia było nauczenie się nowych i doskonalenie istniejących umiejętności zdobytych w czasie „Kursu działań rajdowych Sekcji Działań Nieregularnych 2017-2018”.

Podczas dwudniowych zajęć członkowie SDN przećwiczyli następujące zagadnienia: przenikanie w głąb ugrupowania przeciwnika, zakładanie bazy przejściowej, zakładanie stacjonarnych i mobilnych stanowisk obserwacyjnych, planowanie i przeprowadzanie wypadu, procedura podjęcia pododdziału po wykonaniu wypadu przez pododdział sił głównych bez styczności i ze stycznością z przeciwnikiem (cold i hot extraction). Szkolenie to umożliwiło podchorążym nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu działań rajdowych wykonywanych przez pododdziały ogólnowojskowe, rozpoznawcze i specjalne. Przedstawiono zasady prowadzenia przenikania, rozpoznawania oraz atakowania obiektów będących celem wypadu. Podczas szkolenia omówione zostały również procedury powrotu pododdziału z ugrupowania przeciwnika do ugrupowania wojsk własnych.


Autor: st. kpr. pchor. Łukasz RZESZOTARSKI

 

Back to top