AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 12.04.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych  w zakończyły się kursy doskonalące:

  • „Organizacja transportu wojskowego”;
  • „Przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej”.

Spotkanie rozpoczął dowódca kompanii por. Dominik Maziarz meldunkiem dla dowódcy batalionu ppłk Marcina Golisza.

Dowódca batalionu przywitał gości z Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia  pana ppłk Cezarego Mularczyka oraz Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk pana płk Pawła Grabskiego.

W podsumowaniu kursu ppłk Dariusz Lenart oraz mjr Sławomir Paterak omówili wyniki uzyskane w trakcie szkolenia. Wyrazili duże zadowolenie z przebiegu szkolenia kursowego i właściwego zaangażowania ze strony słuchaczy.

Na szczególne wyróżnienie zasługują słuchacze : por. Dariusz Zacharek, por. Cezary Niewiński, st. kpr. Bartłomiej Krzysztofik, którym dyplomy wręczył pan płk Paweł Grabski.

Następnie wręczono świadectwa ukończenia kursu  dla wszystkich uczestników.

Na zakończenie zbiórki ppłk Marcin Golisz życzył wszystkim szczęśliwego powrotu do domu.


 

Back to top