AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 17 kwietnia 2019 roku w Akademii Wojsk Lądowych odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe, których głównym uczestnikiem była 34 kompania szkolna.

Alarm został ogłoszony o godz. 8.00 przez podoficera dyżurnego, który zauważył dym wydobywający się z pokoju. Żołnierz natychmiast poinformował oficera dyżurnego Akademii oraz ogłosił alarm. Oficer dyżurny powiadomił Straż Pożarną i pododdział alarmowy, a następnie udał się w rejon pożaru. Żołnierze kompanii przystąpili do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, jednak ich siły i środki okazały się nie wystarczające. Oficer dyżurny przejął dowodzenie akcją ratowniczą i zarządził ewakuację całego budynku. Pododdział sprawdził ewakuowane kondygnacje, a służba dyżurna zabezpieczyła dokumentację pododdziału. Oficer dyżurny wyznaczył strefę bezpieczną i nakazał tam umieścić zespół zabezpieczenia medycznego, który udzielił pomocy dwóm  poszkodowanym. W miejscu ewakuacji dowódcy sprawdzili obecność zgodnie z imiennym rozliczeniem.

Na zakończenie ćwiczeń członkowie zespołu nadzorującego przedstawili kierownikowi ćwiczenia kpt Tytusowi PAWULOWI swoje spostrzeżenia i uwagi, a następnie nastąpiło ich omówienie ze wszystkimi uczestnikami ćwiczenia. Najważniejsze cele ćwiczenia zostały osiągnięte, a wspólne działania wielu wydzielonych jednostek zakończyły się sprawną ewakuacją i opanowaniem pożaru.


 

Back to top