AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 06-07 kwietnia br. w okolicach miejscowości Wołów odbyło się pierwsze dwudniowej szkolenie z zakresu nawigacji i poruszania się po terenie lesistym członków Sekcji z 23 kompanii szkolnej.

Celem szkolenia było nauczenie i doskonalenie umiejętności zdobytych na wykładach teoretycznych oraz zastosowanie ich w praktyce podczas zajęć.

Podczas dwudniowych zajęć członkowie SDN przećwiczyli następujące zagadnienia: skryte wejście do rejonu działań, opracowywanie marszruty, marsz na orientacje oraz azymutu, określanie swojego położenia, podstawy survivalu, zakładanie bazy przejściowej, zapoznanie z systemem wart, podstawy maskowania. Szkolenie to umożliwiło podchorążym wykorzystanie wiedzy i umiejętności z nawigacji i topografii. Przedstawiono zasady maskowania, zakładania bazy przejściowej oraz w niej funkcjonowania pododdziału. Podczas szkolenia omówione zostały również cenne wskazówki dotyczące pakowania i klarowania wyposażenia.


Autor: st. szer. pchor. Filip SIOREK

 

Back to top