AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Od dnia 06.05 br., podchorążowie z 21 kompanii szkolnej, 2 batalionu szkolnego uczestniczą w szkoleniu specjalistycznym w Centrum Szkoleń Wojsk Lądowych w miejscowości Biedrusko.

Podchorążowie uczestniczą w zajęciach praktycznych ze sprzętem i uzbrojeniem dedykowanym ich specjalnościom wojskowym, poszerzając swoją wiedzę na temat budowy pojazdów oraz ich uzbrojenia.

Podwyższają też swoje kompetencje, rozwijając swoje umiejętności z zakresu taktycznego, ogniowego oraz metodyki szkolenia.


 

Back to top