AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Dnia 3 czerwca br. podchorążowie 23 kompanii szkolnej rozpoczęli tygodniowe szkolenie poligonowe.

Dnia 3 czerwca br. podchorążowie 23 kompanii szkolnej rozpoczęli tygodniowe szkolenie poligonowe. Na uroczystą inaugurację zgrupowania przybył Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk Lech PLEZIA oraz Dowódca 2 Batalionu Szkolnego ppłk Piotr GAZARKIEWICZ wraz ze swoim Zastępcą. Po meldunku złożonym przez Dowódcę Zgrupowania por. Karola MIŁOBÓG, płk PLEZIA wyjaśnił jaki cel przyświeca temu krótkiemu lecz intensywnemu szkoleniu, które ma zapewnić podchorążym niezbędną wiedzę na temat zachowania się żołnierzy w sytuacjach bojowych. Na sam koniec życzył wszystkim uczestnikom szkolenia zaangażowania podczas zajęć, oraz wyniesienia z tych siedmiu dni jak najwięcej pozytywnych doświadczeń. Uroczystość została zwieńczona defiladą, po której podchorążowie w swoim plutonach udali się na zajęcia praktyczne.


 

Back to top