AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 27-31.05.br. w Górskim Ośrodku Szkolenia „Wysoki Kamień” w m. Szklarska Poręba odbyło się Szkolenie Górskie podchorążych 21 kompanii szkolnej, specjalności aeromobilnej.

Podchorążowie od podstaw uczeni byli elementów wspinaczki wysokogórskiej. Zajęcia obejmowały budowę mostów linowych, tyrolki, stanowiska zjazdowe, jumarowanie, taktykę zjazdu oraz wychodzenia, taktykę asekuracji „na wędkę” oraz asekuracji dolnej. Z każdym kolejnym dniem dokładane były dodatkowe elementy, zwiększając tym samym poziom trudności zagadnień oraz ćwiczenia z czasem wykonywane były na wyższych skałach.

„Aeromobile” oprócz poznania nowych umiejętności, przydatnych w przyszłej służbie mogli zmierzyć się również z własnymi słabościami. Poleganie na własnej wiedzy i umiejętnościach wisząc na 30- metrowej skale jest bowiem nie lada wyzwaniem.

Całe szkolenie organizowane było w ramach programu studiów, realizowane przez instruktorów z Zakładu Rozpoznania.


 

Back to top