AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 03.06.2019 r. podchorążowie z 15 kompanii szkolnej wraz z ppor. Michałem SZWAJCAKIEM oraz ppor. Agatą PIETROSZEK udali się do m. Sobótka, by w terenie górzystym wykonać marsz kondycyjny.

Podchorążowie zostali podzieleni na kilkuosobowe zespoły, a następnie otrzymali mapy, na których zaznaczone były punkty. Wszystkie punkty wyposażone były w perforator, czyli urządzenie, dzięki któremu mogli potwierdzić swoją obecność na punkcie. Po dotarciu do takiego miejsca odnajdywali odpowiednią kratkę z kodem w dolnej części mapy i podbijali punkt w wyznaczonym miejscu przy wykorzystaniu performatora. Utrudnieniem przy wykonywaniu zadania było rozmieszczenie słupków w głębi lasu, poza szlakami turystycznymi oraz fakt, że żołnierze poruszali się z ciężkimi zasobnikami, a na dworze panowała wysoka temperatura. Był to dla podchorążych dobry sprawdzian znajomości podstaw topografii wojskowej i wykorzystania w praktyce nabytych w tym zakresie umiejętności. Zajęcia te kształtowały wytrzymałość fizyczną oraz doskonaliły umiejętność pracy w zespole.


 

Back to top