AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W trakcie trwającego do dnia 08.06.br. szkolenia poligonowego 23 kompanii szkolnej w Ośrodku Szkolenia Raków, podchorążowie nabyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu taktyki oraz działania żołnierza w terenie, ochrony przed BMR,  topografii wojskowej, a także powszechnej obrony przeciwlotniczej.

Poza tym realizowali praktyczne szkolenia z zakresu procedur działania stanu osobowego na rozmaite alarmy, w zakres których wchodziły napady Grup Dywersyjno-Rozpoznawczych przeciwnika oraz ostrzały obozowiska. Zajęcie programowe były przeplatane z zajęciami całonocnymi, na których Dowódcy plutonów przedstawiali tajniki survivalowe dla swoich podwładnych. W sobotę rano miał miejsce uroczysty apel, na którym zastępca dowódcy batalionu podziękowała wszystkim za zaangażowanie oraz pełen profesjonalizm okazany podczas szkolenia poligonowego. Następnie, nastąpiło uroczyste opuszczenie flagi państwowej , co stanowiło oficjalne zakończenie zgrupowania, po którym to podchorążowie wyruszyli w marsz powrotny w kierunku Akademii.


 

Back to top