AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 17-18 czerwca br. w lasach niedaleko miejscowości Wilczyn odbyło się szkolenie członków Sekcji z pierwszego roku 2 batalionu szkolnego z zakresu wyszkolenia indywidualnego.

Celem szkolenia było ostatnie w tym roku szkolnym powtórzenie wiadomości nabytych podczas treningów i wykładów przeprowadzonych przez sekcje.

W czasie tych dwóch intensywnych dni mieli okazje sprawdzić się w takich zagadnieniach jak: nawigacja w terenie lesistym, marsz na orientacje oraz pokonywanie przeszkód liniowych, reakcja i zrywanie kontaktu ogniowego z pozoracją pola walki, zatrzymywanie w obronie okrężnej, działania po udanym zerwaniu kontaktu i nadawanie meldunków SITREP oraz SPOTREP, a także TC3 według akronimu M.A.R.C.H.E., ewakuacja rannego z pola walki, nadawanie meldunków MEDEVAC i MIST.

Szkolenie to pozwoliło członkom Sekcji zweryfikować zdobyte już umiejętności przed zbliżającym się egzaminem kończący pierwszy okres szkolenia. Podczas zajęć członkowie Sekcji doskonalili także pracę na broni oraz zakładanie opasek uciskowych.

Autor: szer. pchor. Filip SIOREK

 

Back to top