AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Szkolenie podstawowe dla naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych zbliża się dużymi krokiem i jak co roku poprzedzone jest kursem instruktorsko –metodycznym dla instruktorów oraz dowódców.

W ramach kursu instruktorsko – metodycznego organizowanego przez dowódcę 1 batalionu szkolnego, w dniach 26-29.06 zrealizowano cykl zajęć teoretycznych i praktycznych, których głównym celem było praktyczne doskonalenie umiejętności metodycznych dla kadry i podchorążych (instruktorów).

Przeprowadzono zajęcia dla dowódców plutonów z zakresu szkolenia BLOS, wykłady dotyczące regulaminu i programu praktyk, metodyki przygotowania i prowadzenia szkolenia oraz zagadnień związanych z elementami przywództwa i „leadership-u”. Zajęcia praktyczne prowadzone były na trzech obiektach: placu musztry, WPSO oraz hipodromie. Dowódcy plutonów występowali w roli kierownika zajęć, a podchorążowie - instruktora w punkcie nauczania. Podchorążowie prowadzili zagadnienia począwszy od musztry indywidualnej i zespołowej, po zagadnienia z teorii i praktyki strzelań, szkolenia medycznego, ochrony przed bronią masowego rażenia, łączności oraz taktyki.

W ramach zakończenia kurs podsumował Dowódca 1 batalionu szkolnego ppłk dr Bartosz SYLWESTRZAK.


 

Back to top