AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 13-14 lipca br. na terenie AWL oraz strzelnicy LEGION w m. Wołów odbyło się kolejne szkolenie strzeleckie członków Sekcji Działań Nieregularnych z 2 batalionu szkolnego prowadzone przez oficerów JWK z Lublińca. 

Głównym celem zajęć było doskonalenie umiejętności instruktorsko-metodycznych oraz budowania formy strzeleckiej. Podchorążowie uczestniczyli w wykładach prowadzonych na temat szkolenia ogniowego, które jest jednym z fundamentów wyszkolenia indywidualnego żołnierza. Pod okiem Instruktora, podchorążowie uczyli się kreowania własnych programów strzelań, które mogłyby być implementowane w procesie szkolenia w przyszłej służbie na jednostkach wojskowych.

Szkoleni wykonali szereg bardzo wymagających strzelań z karabinków AKM i AKMS uzyskując wysokie rezultaty. Ćwiczenia wymagały wysokiego poziomu wyszkolenia strzeleckiego, taktycznego oraz sprawności fizycznej.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom, podchorążowie mogli sprawdzić, czy autorski Program Strzelań ma zastosowanie w procesie szkolenia żołnierzy oraz doskonalić posiadane umiejętności instruktorsko-metodyczne.

Ponadto, strzelania swoim zakresem obejmowały m.in.: prowadzenie ognia w dystansie dalekim (powyżej 100m), średnim (do 100m) i bliskim (do 10m), działanie pod presją czasu (strzelanie z timerem), zmiany postaw strzeleckich, usuwanie zacięć i zmiany magazynków, wielostrzały, strzelanie zza przesłon,  ćwiczenia manualne w pracy na broni.


Autor: sierż. pchor. Kamil KULIKOWSKI

 

Back to top