AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 17.06.2019 r. na terenie Akademii Wojsk Lądowych odbyły się I Zawody użyteczno-bojowe o wyłonienie najlepszej drużyny zmechanizowanej w szkoleniu bojowym zorganizowane przy współpracy Zakładu Wojsk Zmechanizowanych oraz podchorążych 1 plutonu zmechanizowanego 13 kompanii szkolnej.

Do rywalizacji przystąpiło 6  drużyn z 21, 22 oraz 23 kompanii szkolnej. Podczas pętli taktycznej drużyny sprawdzały swoje umiejętności w  pokonywaniu toru przeszkód, konkurencjach taktycznych, nawigacji oraz w strzelaniu z pistoletu wojskowego. Była to świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności oraz zgrania poszczególnych drużyn w plutonach. Na podstawie wyników w poszczególnych konkurencjach oraz czasu ogólnego drużyny zdobyły następujące miejsca:

6 miejsce z ilością 195 punktów 1 drużyna 1 plutonu zmechanizowanego 23 kompanii szkolnej

5 miejsce z ilością 225 punktów 1 drużyna 2 plutonu zmechanizowanego 22 kompanii szkolnej

4 miejsce z ilością 230 punktów 1 drużyna 3 plutonu zmechanizowanego 21 kompanii szkolnej

2 miejsce z ilością 240 punktów 1 drużyna 1 plutonu zmechanizowanego 21 kompanii szkolnej

2 miejsce z ilością 240 punktów 1 drużyna 2 plutonu zmechanizowanego 21 kompanii szkolnej

1 miejsce z ilością 255 punktów i tym samym tytuł Najlepszej drużyny wyszkoleniu bojowym pododdziałów zmechanizowanych AWL - 1 drużyna 1 plutonu zmechanizowanego 22 kompanii szkolnej

Ogłoszenie wyników i podsumowanie zawodów miało miejsce podczas rozprowadzenia w dniu 18.06.2019 r., na którym zebrały się wszystkie pododdziały zmechanizowane Akademii. Uroczystego wręczenia nagród dla zawodników dokonał pełniący obowiązki Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Pan płk dr inż. Jacek Narloch. W przemówieniu do żołnierzy Rektor podkreślił ważną rolę w Siłach Zbrojnych pododdziałów zmechanizowanych i pancernych. Zwrócił także uwagę na znaczenie wysokiego poziomu wyszkolenia dowódców tych pododdziałów.  Po wręczeniu dyplomów oraz pucharów pododdziały udały się do defilady, po której dowódca uroczystości ppłk Mariusz Sikora zameldował pełniącemu obowiązki Rektorowi Komendantowi zakończenie uroczystej zbiórki.

https://drive.google.com/file/d/1FRj_Hm7FBpfa0QzW6nd1obrGHv8gTYP4/view?fbclid=IwAR0s9cW5HvFLdLj3e8m5Z3JWeDxzcAbaWpj8IW95f7Lf8CuerY5_vnq4x-Q


tekst: sierż. pchor. Patryk Rozmysł

fot.: kpr. pchor. Patrycja Piekarska

 

Back to top