AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 14 –28 września 2019 roku na obiektach 91 batalionu lekkiej piechoty w Zgierzu wchodzącego w skład 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej odbył się I etap szkolenia podstawowego podchorążych dwunastomiesięcznego studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej z 31 kompani szkolnej.

Szesnastka, bo tak nazywa się ten etap realizowany był przez kompanię dowodzoną przez absolwentkę takiego studium Panią ppor. Agnieszki Zagozdę - Pawlak. Ponadto w szkoleniu uczestniczyli instruktorzy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej z Torunia i dowódcy plutonów z Akademii Wojsk Lądowych.

Szesnastodniowe szkolenie podstawowe prowadzone jest w taki sam sposób jak każda 16-stka realizowane w Wojskach Obrony Terytorialnej w całej Polsce. Podchorążowie 31 kszkol to osoby pochodzące ze środowiska cywilnego legitymujący się dyplomem magistra, ale także w wielu przypadkach również doświadczeniem wojskowym. Większość z obecnych słuchaczy studium ma za sobą, jedną z form służby wojskowej tj. zawodowa służba wojskowa, służba w Narodowych Siłach Rezerwowych lub przeszkolenie w ramach Legii Akademickiej, są też tacy, którzy służbę pełnili w strukturach OT, jako terytorialna służba wojskowa. Pomimo różnego doświadczenia wojskowego wszyscy bez wyjątków biorą udział w zajęciach stanowiących przepustkę do kolejnego etapu szkolenia w Akademii Wojsk Lądowych.

Temu nowatorskiemu i zastosowanemu po raz pierwszy w Akademii Wojsk Lądowych rozwiązaniu, aby szkolenie podstawowe tzw. Unitarkę przeprowadzić w jednostce wojskowej, do której trafiają nasi absolwenci przyświecał jeden cel. Ukazanie, z czym będą musieli zmierzyć się, po ukończeniu studium i trafieniu do jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Innowacyjności i złożoność szkolenia 16-sto dniowego pozwala w krótkim czasie wprowadzić żołnierza w podstawy rzemiosła wojskowego, nauczyć go podstaw musztry wojskowej a przede wszystkim wprowadzić w działania z takich dziedzin jak Taktyka, Szkolenie Strzelecki, Obrona przed Bronią Masowego Rażenia czy Szkolenie Medyczne.

Ważnym zauważenia jest fakt, iż również po raz pierwszy żołnierze AWL realizowali szkolenie z wykorzystaniem 5,56 mm karabinka standardowego MSBS GROT, który trafił na wyposażenie 31 kszkol. Przez cały okres szkolenia podstawowego dwadzieścia cztery godziny na dobę żołnierze nie rozstaja się z przydzieloną bronią. Dzięki temu powszechnie stosowanemu rozwiązaniu w pododdziałach OT żołnierze uczą się dbania o broń osobistą, bez ograniczeń ćwicząc budowę i rozkładanie karabinka, jego właściwą eksploatacje a przede wszystkim oswajają się bronia palna, która jest podstawowym narzędziem pracy żołnierza zawodowego. Szkolenie rozpoczęło się od wprowadzenia teoretycznego w przedmioty realizowane podczas 16-stki i zapoznaniem z kadrą batalionu. Następnego dnia został przeprowadzony sprawdzian znajomości budowy karabinka GROT będący dopuszczeniem do strzelania. Już trzeciego dnia szkolenia zajęcia odbyły się na strzelnicy gdzie pod okiem instruktorów podchorążowie oddali pierwsze strzały z przydzielonych karabinków. Każdy kolejny dzień szkoleniowy rozpoczynał się pobudka o 05:30 i rozruchem fizycznym. Po szybkiej toalecie porannej, poprawie rejonów wewnętrznych i śniadaniu, podchorążowie udawali się na strzelnice, pasy taktyczne i poligony Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, gdzie bez względu na warunki atmosferyczne szkolili się do godziny 16:00. Po powrocie do batalionu był czas na kolację i obsługę sprzętu, po czym od godziny 18:00 do 20:00 pod okiem dowódców plutonów szkolili się z zakresu Regulaminów Musztry, aby o godzinie 21:30 po rozliczeniu wieczornym zakończyć dzień szkoleniowy.

Jak każdy okres szkolenia i ten, musiał zakończyć się egzaminem. Tak oto 27.09.2019 r. została zorganizowana Pętla Taktyczna w ramach, której podchorążowie mieli do zaliczenia siedemnaście sprawdzianów z zakresu zrealizowanego szkolenia. O godzinie 05:30 został ogłoszony alarm ćwiczebny na kompanii, po czym podchorążowie w pełnym rynsztunku przystąpili do sprawdzianu. Po przemarszu w rejon pasa taktycznego każda z sekcji lekkiej piechoty została zapoznana z sytuacją i sposobem realizacji egzaminu. Po uzyskaniu mapy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, wykorzystując zdobyte umiejętności, samodzielnie przemieszczali się pomiędzy nimi i przystępowali do sprawdzianów tj. rzut granatem, dostarczanie amunicji czołgając się na boku, udzielanie pomocy rannemu na polu walki czy wykonaniu stanowiska ogniowego do postawy strzeleckiej leżąc. Cały egzamin odbywał się pod okiem dowódcy batalionu Pana pułkownika Marcina Markiewicza. Zwieńczeniem ostatniego dnia szkolenia był apel kompanii, na którym dowódca batalionu i podległa mu kadra pogratulowali uzyskanych wyników i życzyli dalszych sukcesów w realizacji obranej trudnej drogi, jaką jest uzyskanie promocji na pierwszy stopień oficerski. Następnie zostało zorganizowane wspólne ognisko.

28.09.2019 r. w godzinach porannych podchorążowie odbyli przemarsz na pojazdach w kierunku Akademii Wojsk Lądowych gdzie od poniedziałku kontynuować będą szkolenie podstawowe zwieńczeniem, którego jest uroczysta Przysięga Wojskowa.


Tekst: por. Łukasz Wójciak

Fotografie: por. Łukasz Wójciak/ppor. Agnieszka Zagozda-Pawlak

 

 

Back to top