AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 05-06.10 br. członkowie Sekcji Działań Nieregularnych wzięli udział w szkoleniu z „zielonej taktyki” z zakresu planowania i organizowania zasadzki w terenie przygodnym.

Szkolenie odbyło się we Wrocławiu na pasie taktycznym Akademii Wojsk Lądowych przy merytorycznym wsparciu Oficera z Jednostki Specjalnej. Zadaniem szkolonych było głównie zaplanowanie zasadzki w sposób metodyczny.

Następnie, poszczególnymi etapami członkowie Sekcji wykonywali zaplanowaną wcześniej operację, którś każdorazowo po ich wykonaniu były oceniane przez Instruktora.

W czasie dwóch dni szklenia członkowie Sekcji wykonywali następujące zagadnienia:

Planowanie: przypisanie funkcji każdej osobie w trakcie poszczególnych faz działania na zasadzce, doskonalenie umiejętności planowania w deficycie czasu.

Działanie praktyczne: praca w dwunastoosobowej sekcji z podziałem na elementy potrzebne do realizacji zasadzki, doskonalenie elementów: przenikania, organizowania obrony okrężnej, zakładania BP, rozpoznania rejonu działania, rozmieszczenia poszczególnych elementów oraz samego wykonania zasadzki i ucieczki; zmiana osób na poszczególnych funkcjach, celem poznania przez wszystkich szkolonych pracy w każdym elemencie roboczym.


Autor: sierż. pchor. Bartłomiej Chmura

 

Back to top