AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W ramach miesięcznych praktyk w Centrach Szkolenia podchorążowie z 23 kompanii szkolnej przez 4 tygodnie uczestniczyli w kursie spadochronowym w OSA-S w m. Leźnica Wielka. 

Szkolenie zostało podzielone na dwa etapy: teoretyczny i praktyczny, po 2 tygodnie na każdy segment. W pierwszym etapie podchorążowie poznawali od strony teoretycznej tajniki wykonywania skoków spadochronowych, jak przebiega cały skok od czynności w rejonie przygotowania przez czynności na statku powietrznym, aż do jego opuszczenia i lądowania. Uczono ich jakie sytuację "awaryjne" mogą ich spotkać w powietrzu, jak należy się wtedy zachować i jakich środków użyć, aby wyjść cało z opresji. Przez kolejne dwa tygodnie podchorążowie w ośrodku szkolenia naziemnego wykorzystywali w praktyce wiedzę nabytą podczas części teoretycznej. Podchorążowie ćwiczyli lądowanie, zachowanie się w statku powietrznym oraz czynności, które wykonuje skoczek podczas opadania. W międzyczasie słuchacze ćwiczyli z śmigłowcami takie zagadnienia jak: naprowadzanie, desantowanie z zawisu oraz z przyziemienia.

Niestety, przez złe warunki pogodowe tylko 18 osobom udało się wykonać skok. Na szczęście podczas dodatkowego turnusu 4 tygodnie po głównym cyklu szkolenia pogoda dopisała i reszta grupy wykonała skoki. W ostatecznym rozliczeniu każdy ma w pełni udane 3-4 skoki. Dzięki solidnemu przygotowaniu żaden z podchorążych nie doznał urazów podczas skoków, a wynieśli z niego wiele nowych doświadczeń oraz praktycznej wiedzy przydatnej w dalszej służbie wojskowej.


 

 

Back to top