AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 20.11 br. w czasie rozprowadzenia pododdziałów 2 batalionu szkolnego odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego dowódcy batalionu - płk. Piotra GAZARKIEWICZA, który w dniu 18.11 br. objął stanowisko Szefa Pionu Ogólnego Akademii.

Podczas uroczystości żołnierze zawodowi wraz z podchorążymi batalionu podziękowali płk. GAZARKIEWICZOWI w szczególności za sformowanie batalionu (w 2017 roku), na fundamentach Wytrwałości, Inicjatywy, Lojalności i Kreatywności, a także za pełen profesjonalizm, wyrozumiałość i oddanie dla dobra podchorążych okazywane w codziennej służbie.

Na pamiątkę Dowódca otrzymał popiersie Wilka (symbol 2 batalionu szkolnego) oraz pracę plastyczną w formie obrazu wraz z dedykacją wykonaną przez „Grupę Maluchów” z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania z Wrocławia przekazaną jako podziękowanie „za okazane serce”.

W swym przemówieniu, nowy Szef Pionu Ogólnego również podziękował swoim podwładnym za wspólną służbę w batalionie, podsumował osiągnięcia pododdziałów i motywował do dalszej ciężkiej, lecz owocnej pracy.

Zwieńczeniem rozprowadzenia była defilada wojskowa pododdziałów batalionu.


tekst: mjr Izabela POLAŃSKA

zdjęcia: plut. pchor. Kornel WASILEWSKI, kpr. pchor. Krystian ŁAWRYSZ

 

Back to top