AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


14.01.br., odbył się uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków dowódcy 21 kompanii szkolnej.

Apel rozpoczął się meldunkiem złożonym dowódcy 2 batalionu szkolnego, po którym nastąpiło oficjalne zdanie obowiązków dowódcy przez kpt. Jakuba CICHEGO oraz objęcie obowiązków przez por. Andrzeja SAPICHA.

Dowódca batalionu podziękował dotychczasowemu dowódcy za dowodzenie 21 kompanią szkolną oraz przedstawił nowego dowódcę wraz ze swoimi oczekiwaniami w stosunku do niego oraz podchorążych.

Następnie kpt. CICHY wyraził swoją wdzięczność żołnierzom zawodowym oraz podchorążym kompanii za wspólną służbę w szeregach pododdziału i pożegnał się z podchorążymi, którzy poprzez swoich przedstawicieli także wyrazili słowa podziękowania byłemu dowódcy. Apel zakończył się defiladą wojskową.


 

 

Back to top