AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Od połowy grudnia do końca stycznia podchorążowie z 23 kompanii szkolnej uczestniczą w szkoleniu medycznym Combat LifeSaver. 

Kurs jest przeprowadzany w terenie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi oraz po raz pierwszy na terenie Akademii Wojsk Lądowych, a kadrę instruktorów stanowią żołnierze oraz ratownicy tamtejszej jednostki wspierani przez żołnierzy zawodowych i podchorążych AWL. Pierwszy dzień szkoleniowy to zajęcia teoretyczne w salach wykładowych. Podchorążowie zostają wprowadzeni w podstawy udzielania pierwszej pomocy, przedstawia się im procedury jakie obowiązują na polu walki. Kolejne dwa dni to zajęcia praktyczne, które odbywają się m.in. w sali symulacji, gdzie próbuje się jak najdokładniej oddać realizm prawdziwej sytuacji bojowej. Ostatni dzień rozpoczyna się egzaminem teoretycznym, po którym podchorążowie przystępują do testu praktycznego na sali symulacji, gdzie ich zadanie polega na opatrzeniu pacjenta według procedury MARCHE. Po zakończonym teście każdy podchorąży zostaje zapoznany z otrzymaną oceną oraz w przypadku pozytywnego jego ukończenia otrzymuje certyfikat CLS.


 

 

Back to top