AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


03.02 br, w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach organizowane były zajęcia dla szkół mundurowych z województwa śląskiego. 

W  ćwiczeniach brali udział gospodarze oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Sosnowca (ponad 90 osób) a wśród instruktorów byli trzej podchorążowie 23 kompanii szkolnej oraz żołnierze zawodowi jednostek zaprzyjaźnionych z ZS Tychy. W ramach zajęć, uczniowie, podzieleni na kilka grup, mieli możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach w ramach tzw. „dnia taktycznego”. W Tyskim lesie młodzież z plutonu 1. szkoliła się z taktyki, czyli sposobów poruszania się po polu walki, zasad prowadzenia marszu ubezpieczonego oraz organizacji zasadzki. Las był także optymalnym miejscem do szkolenia z zakresu topografii. Podczas zajęć czysto taktycznych, pluton 2. pracował nad udoskonaleniem rozpoznawania terenu, sporządzania szkicu z uwzględnieniem poszczególnych obiektów oraz odległości.W trakcie trwania ćwiczeń w terenie pozostałe plutony doskonaliły zakładanie odzieży ochronnej i masek przeciwgazowych, składanie i rozkładanie broni, a także trening samoobrony, udzielania pierwszej pomocy i strzelectwa. Na strzelnicy młodzież doskonaliła technikę strzelania z broni pneumatycznej – karabinków i pistoletów. Specjalnymi gośćmi były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach oraz grupa przedszkolaków z Przedszkola ‘’SMYKI’’, dla których także były przygotowane zajęcia. Dzieci i młodzież przyglądała się ćwiczeniom oraz poznawała podstawy pierwszej pomocy.


 

Tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top