AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 03-14.02 br., podchorążowie z 21 kompanii szkolnej uczestniczyli w szkoleniu specjalistycznym w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w miejscowości Biedrusko.

Zajęcia skupiały się na szeroko pojętym wykorzystaniu i obsłudze pojazdów dedykowanych poszczególnym specjalnościom wojskowym. Podchorążowie podczas szkolenia uczyli się taktyki z pojazdami, możliwości ich ewakuacji i samoewakuacji oraz obsługi. Ponadto umożliwione im było przeprowadzenie strzelania z  broni pokładowej.

Podchorążowie mieli również możliwość posiąść dodatkową wiedzę od załóg pojazdów, ponieważ zostały one przydzielone do szkolenia z poszczególnych jednostek wojskowych zgodnych z ich specjalnością.


Tekst: plut. pchor. Patryk WYDRA

Zdjęcia: kpr. pchor. Piotr RUDNY, plut. pchor. Adam SOJKA, kpr. pchor. Krystian ŁAWRYSZ

 

Back to top