AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Słuchacze służby przygotowawczej 34 kompanii szkolnej 3 batalionu z własnej inicjatywy podjęli wyzwanie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Biorąc czynny udział w zabezpieczeniu funkcjonowania pododdziału,  realizują dodatkowo własne przedsięwzięcia, szyjąc maseczki ochronne. Same słuchaczki twierdzą, że w wolnej chwili tak nie wielkim wkładem chcą zabezpieczyć ciągłość funkcjonowania pododdziału w sytuacji kiedy będzie taka potrzeba.


 

 

Back to top