AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W ramach akcji „Odporna Wiosna” podchorążowie 21 i  23 kompanii szkolnej uczestniczą w przedsięwzięciach mających na celu wspomóc funkcjonowanie szpitali oraz pomagają w organizacji punktów wydawania posiłków.

Podchorążowie z biorą czynny udział w akcjach wydawania posiłków dla ludzi będących w potrzebie organizowanych przez Caritas oraz pomagają personelowi szpitali na ulicach Hirszfelda, Skłodowskiej-Curie, Borowskiej, Fieldorfa oraz Weigla we Wrocławiu. Wraz z wolontariuszami samodzielnie przyrządzają posiłki, przygotowują miejsca do ich wydawania, dla każdego chętnego wydzielają porcje oraz nadzorują przestrzeganie zasad higieny na punktach w ramach zaleceń odnośnie ograniczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dodatkowo mierzą temperaturę pacjentom przyjmowanym do szpitali, nadzorują przestrzeganie zasad higieny, wspierają ochronę szpitali oraz udzielają pierwszej pomocy wszystkim potrzebującym. Podchorążowie w systemie zmianowym wspierają personel przez całą dobę. Postawa naszych podchorążych jest bardzo ceniona przez wolontariuszy co pozwala znacznie sprawniej organizować akcje wydawania żywności.


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top