AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W obliczu zagrożenia, żołnierze zawsze są gotowi nieść pomoc potrzebującym. Tak też było pod koniec marca, kiedy zapadła decyzja o włączeniu do operacji „Odporna Wiosna” oficerów i podchorążych z 3 batalionu szkolnego naszej uczelni.

Podchorążowie zostali podzieleni na trzy grupy i oddelegowani do konkretnych zadań.

Pierwsza grupa podchorążych pod dowództwem ppor. Baczyńskiego została skierowana do m. Skwierzyna, gdzie działając wspólnie z żołnierzami ze 151 batalionu 12 WBOT wspierali działalność szpitali w Zielonej Górze, Międzyrzecu i Gorzowie Wielkopolskim.

Głównym zadaniem drugiej grupy dowodzonej przez ppor. Adamca skierowanej do m. Gliwice było działanie w Stałym Rejonie Odpowiedzialności 131 batalionu 13 ŚBOT, które polegało przede wszystkim na wsparciu działań Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu oraz wsparciu szpitali, MOPS oraz DPS w miejscowościach: Gliwice, Zabrze, Bytom, Świętochłowice, Chorzów, Mikołów, Siemianowice Śląskie, Radlin, Wodzisław Śląski, Katowice, Sosnowiec, Ruda Śląska.

Trzecia grupa podchorążych z 3 batalionu szkolnego, pod dowództwem ppor. Karolaka została skierowana do m. Brzegu. Wspólnie z żołnierzami 171 batalionu 13 ŚBOT zajmowali się pomocą w zakresie dystrybuowania żywności do osób starszych i potrzebujących współpracując w tym zakresie z MOPS z Kędzierzyna Koźla. Podchorążowie wspierali także funkcjonowanie szpitali w m. Opole i Brzeg.

Wspólnie realizowane zadania pokazały, jak ważna jest współpraca w obliczu zagrożenia. Co znaczy odpowiedzialność i pomoc potrzebującym. Lokalna ludność okazywała ogromną wdzięczność za zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz wspólnej walki z epidemią.

Wartością dodaną i ciekawym doświadczeniem była współpraca z żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej, która niejednokrotnie podnosiła morale zarówno „terytorialsów” jak i podchorążych naszej uczelni.


 

 

Back to top