AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 25-26.05.2020 r. w Akademii Wojsk Lądowych odbyły się Egzaminy Oficerskie dla podchorążych II roku studiów II stopnia. Egzaminy dzieliły się na dwie formy: teoretyczną i praktyczną.

W części teoretycznej podchorążowie mieli zadanie rozwiązać testy z wiedzy Taktycznej, Teorii i Praktyki Strzelań, Podstaw Wiedzy Humanistycznej oraz Regulaminów Sił Zbrojnych RP, Dyscypliny i Ceremoniału wojskowego. W części praktycznej podchorążowie wykonywali zadania z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej na placu apelowym oraz realizowali strzelanie na ocenę z pistoletu wojskowego. Egzaminy zostały przeprowadzone zgodnie z restrykcjami w czasie zagrożenia epidemiologicznego - część teoretyczną przeprowadzono zdalnie, a część praktyczną z użyciem maseczek ochronnych.

Dla podchorążych jest to ostatni test przed wyczekiwaną Promocją Oficerską. Egzamin oficerski zwieńczył 5-letni okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, podczas których podchorążowie zdobywali doświadczenie na zajęciach w Akademii Wojsk Lądowych, Centrach Szkoleń, podczas praktyk dowódczych w jednostkach wojskowych oraz podróżach służbowych w kraju, jak i poza jego granicami. Przyszli oficerowie będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę na stanowiskach dowódczych już jako żołnierze zawodowi.


 

 

Back to top