AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniach 27÷28 maja 2020 r. w 3 batalionie szkolnym Akademii Wojsk Lądowych dla słuchaczy służby przygotowawczej 34 kompanii szkolnej odbyły się Egzaminy Oficerskie w związku z zakończeniem 6 miesięcznego okresu szkolenia.

Egzaminy odbyły się bezpośrednio po zakończeniu praktyk dowódczych w jednostkach wojskowych i Centrach Szkoleń, podczas których podchorążowie zdobywali doświadczenie praktyczne i mogli zastosować zdobytą przez nich wiedzę teoretyczną. Egzaminy składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej podchorążowie mieli zadanie rozwiązać testy z wiedzy Taktycznej, Teorii i Praktyki Strzelań, Podstaw Wiedzy Humanistycznej, Regulaminów Sił Zbrojnych RP oraz Dyscypliny i Ceremoniału wojskowego. Część praktyczna obejmowała wykonywanie zadań z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej na placu apelowym oraz strzelania na ocenę z pistoletu wojskowego na strzelnicy.

Wszystkie zamierzenia zostały przeprowadzone zgodnie z restrykcjami obowiązującymi w czasie zagrożenia epidemiologicznego – część teoretyczną przeprowadzono zdalnie, natomiast część praktyczną z wykorzystaniem indywidualnych maseczek ochronnych. Po zdaniu egzaminów przez wszystkich uczestników kursu, słuchacze otrzymali stopień wojskowy kaprala podchorążego rezerwy.

W dniu 29 maja 2020 roku dowódca 3 batalionu szkolnego ppłk Marcin GOLISZ, na placu apelowym akademii uroczyście wręczył słuchaczom świadectwa ukończenia kursu oraz dokonał zakończenia kursu.


Tekst i zdjęcia: AWL 

 

Back to top