AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniu 29.05 br. 23 kompania szkolna 2 batalionu szkolnego zorganizowała spotkanie z Powstańcem Warszawskim – Panem Stanisławem Wołczaskim.

W dniu 03.06.2019 r. podchorążowie z 15 kompanii szkolnej wraz z ppor. Michałem SZWAJCAKIEM oraz ppor. Agatą PIETROSZEK udali się do m. Sobótka, by w terenie górzystym wykonać marsz kondycyjny.

Dnia 3 czerwca br. podchorążowie 23 kompanii szkolnej rozpoczęli tygodniowe szkolenie poligonowe.

Szkolenie Wysokogórskie w Szklarskiej Porębie

W dniach 27-31.05.br. w Górskim Ośrodku Szkolenia „Wysoki Kamień” w m. Szklarska Poręba odbyło się Szkolenie Górskie podchorążych 21 kompanii szkolnej, specjalności aeromobilnej.

Od dnia 06.05 br., podchorążowie z 21 kompanii szkolnej, 2 batalionu szkolnego uczestniczą w szkoleniu specjalistycznym w Centrum Szkoleń Wojsk Lądowych w miejscowości Biedrusko.

W dniu 25.05.2019 r. Kompania Honorowa AWL wystawiona z 15 kompanii szkolnej dowodzona przez kpt. Jakuba LASKOWSKIEGO brała udział w obchodach 71 rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego w Świdnicy.

W dniach 18-19 maja br. w lasach niedaleko miejscowości Wołów odbyło się drugie szkolenie połączone członków sekcji z pierwszego roku 2 batalionu szkolnego z zakresu działań w terenie lesistym.

W dniu 08.05.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych  zakończył się „Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska dowódców kompanii (równorzędnych). Pion funkcjonalny: dowódczy (na stanowiska o STE. kapitan)” kod 8250001; który trwał od 04.03. 2019r. do 08.05.2019r.

W dniach 24-25 kwietnia br. odbyło się pierwsze szkolenie połączone członków Sekcji z 23 kompanii szkolnej.

Celem szkolenia było praktyczne zweryfikowanie umiejętności zdobytych podczas dotychczasowych szkoleń i wykorzystanie ich w terenie górskim.

W dniach 15–17.04 br. podchorążowie z 23 kompanii szkolnej wzięli udział w kondycyjnym rajdzie górskim w rejonie Gór Izerskich i Karkonoszy.

Podchorąży 11 kompanii szkolnej na Mistrzostwach Świata

W dniach 24–27.04.2019r. w niemieckim Inzell odbyły się XXI Mistrzostwa Świata Seniorów oraz XV  Juniorów w Taekwon–do ITF. W rywalizacji brali udział juniorzy i seniorzy z 64 państw. Łącznie w obu grupach wiekowych startowało 1231 zawodników. Wśród liczącej 61 osób reprezentacji Polski w mistrzostwach brała udział st. kpr. pchor. Karolina Budnik z 11 kompanii szkolnej 1 batalionu szkolnego.

Treningowy alarm przeciwpożarowy

W dniu 17 kwietnia 2019 roku w Akademii Wojsk Lądowych odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe, których głównym uczestnikiem była 34 kompania szkolna.

W dniu 12.04.2019 r. w Akademii Wojsk Lądowych  w zakończyły się kursy doskonalące:

  • „Organizacja transportu wojskowego”;
  • „Przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej”.

Bundeswehra – co o niej wiemy? Czyli wykład o niemieckich siłach zbrojnych.

Podchorążowie oraz żołnierze zawodowi mieli okazję wysłuchać wykładu na temat niemieckich sił zbrojnych. Celem prelekcji było doskonalenie wiedzy zakresu rozpoznania wojskowego armii państw sąsiednich.

Szkolenie z działań rajdowych

W dniach 13-14 kwietnia br. na pasie taktycznym AWL odbyło się szkolenie z zakresu działań rajdowych członków Sekcji Działań Nieregularnych z 22 kompanii szkolnej.

Zajęcia zintegrowane

W dniu 13 kwietnia 2019 roku w 34 kompanii szkolnej zostały przeprowadzone zajęcia zintegrowane z żołnierzami szkolącymi się w ramach Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy. Głównym celem szkolenia było doskonalenie posługiwania się bronią etatową (kbs Beryl). Celem dodatkowym - zgrywanie plutonów w ramach musztry zespołowej.

W dniach 04-07 kwietnia br. delegacja w składzie – ppłk Bartosz SYLWESTRZAK, st. kpr. pchor. Krzysztof GOLIŃSKI i st. szer. pchor. Adrianna KOZIŃSKA wzięli udział w obchodach 100. rocznicy szkolnictwa wojskowego w Estonii, odwiedzając Narodowy Collage Obrony w Tartu.  W ramach święta zorganizowano między innymi międzynarodowe zawody użyteczno – bojowe oraz bal kadeta, w którym wzięli udział nasi podchorążowie.

MARSZ KWARTALNY 31 KOMPANII SZKOLNEJ

W ostatni piątek (05.04.2019 r.) odbył się kolejny, cykliczny marsz kwartalny 31 kompanii szkolnej. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie zdolności motorycznych, wzmacnianie odporności psychicznej, a także zgrywanie pododdziału w marszu.

Szkolenie Nawigacyjne Sekcji Działań Nieregularnych

W dniach 06-07 kwietnia br. w okolicach miejscowości Wołów odbyło się pierwsze dwudniowej szkolenie z zakresu nawigacji i poruszania się po terenie lesistym członków Sekcji z 23 kompanii szkolnej.

Awanse podchorążych na wyższe stopnie wojskowe

W dniu 02 kwietnia br., podczas apelu południowego 12 kompanii szkolnej, dowódca kompanii odczytał rozkaz dzienny o mianowaniu podchorążych na wyższy stopień wojskowy, a dowódca batalionu ppłk Bartosz SYLWESTRZAK wręczył w imieniu Rektora – Komendanta najlepszym podchorążym awans na stopień sierżanta podchorążego. W słowach skierowanych do zgromadzonych na zbiórce pogratulował im sukcesów w nauce oraz osiągnięć w służbie podczas studiów wojskowych w Akademii Wojsk Lądowych. Apel zakończony został defiladą.

Szkolenie zintegrowane podchorążych

30.03.br. podchorążowie z 21 kompanii szkolnej, 2 batalionu szkolnego uczestniczyli w zajęciach zintegrowanych ze szkolenia ogólnowojskowego na terenie Akademii.

Kurs działań rajdowych Sekcji Działań Nieregularnych

W dniach 23-24 marca b r. na terenie AWL oraz strzelnicy LEGION w miejscowości Wołów odbyło się kolejne szkolenie w ramach Kursu Strzelectwa Bojowego.

Egzamin oficerski Kursu Przeszkalania Kadr Rezerwy

W dniach 27-28.03.2019 r. odbył się egzamin na oficera w ramach Kursu Przeszkalania Kadr Rezerwy.

Zajęcia z przetrwania w zimowych warunkach z kadetami Królestwa Arabii Saudyjskiej

Kadeci z Królestwa Arabii Saudyjskiej 2 batalionu szkolnego w dniach 18-21.03 br. odbyli szkolenie taktyczno-narciarskie w Górach Izerskich oraz Karkonoszach.

Setka Komandosa

W dniach 15-16.03 br. podchorążowie 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego wystartowali w ”Setce Komandosa”.

W dniu 24.03.2019 r. na placu apelowym podczas apelu porannego 31 kompanii szkolnej odbyło się mianowanie na wyższy stopień wojskowy niemieckich kadetów 3 batalionu szkolnego odbywających szkolenie w ramach 12 miesięcznego Studium Oficerskiego.

W dniach 02-03 marca br. odbyło się szkolenie Sekcji Działań Nieregularnych dedykowane dla pierwszego rocznika podchorążych 2 batalionu szkolnego.

81. Rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

W dniu 10.03.2019 r. odbyła się uroczystość patriotyczno- religijna z okazji 81. Rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła, organizowana przez „Rodzinę Rodła- Wrocław” oraz Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, w której udział wzięła Delegacja Pionu Ogólnego na czele z ppłk. Marciem Goliszem.

Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza podchorążych 3 batalionu szkolnego

W niedziele 10 marca podchorążowie 3 batalionu szkolnego wzięli udział w Uroczystej Zmianie Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 

Zwiedzanie Warszawy

Korzystając z okazji wyjazdu żołnierzy 3 batalionu na Uroczystą Zmianę Posterunku Honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie przy współpracy z klubem AWL oraz DGW zaplanowanych zostało kilka atrakcji związanych z historią Wojska Polskiego.

Wręczenie broni nowym kolegom i koleżankom

W dniu 11 marca br., podczas rozprowadzenia 1 batalionu szkolnego nowo wcieleni podchorążowie, dotychczas studenci cywilni w Akademii Wojsk Lądowych otrzymali broń.

Mamy mistrzynię w Taekwon – do ITF!

W dniach 1–3 marca 2019 roku w hali sportowej CTS w Nowej Rudzie – Słupiec odbył się Puchar Polski Taekwon – do ITF,  podczas którego w rywalizacji sportowej brali udział juniorzy i seniorzy z 39 klubów z całego kraju. Łącznie w obu grupach wiekowych startowało 282 zawodników.

„Żołnierska Pamięć”

1 marca br., z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” żołnierze z 2 batalionu szkolnego brali udział w akcji „Żołnierska Pamięć”.

Zakończenie szkolenia Kursów Kwalifikacyjnych

W Akademii Wojsk Lądowych dnia 01.03.2019 r. zakończył się „Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska dowódców kompanii (równorzędnych). Pion funkcjonalny: dowódczy (na stanowiska o STE. kapitan)” kod 8250001; który trwał od 03.01.2019 r.

Szkolenie doskonalące pododdziałów 2 batalionu szkolnego

23.02.br., podchorążowie z 2 batalionu szkolnego uczestniczyli w zajęciach zintegrowanych ze szkolenia ogólnowojskowego na terenie Akademii.

Wręczenie nagród za zawody strzeleckie

W dniu 25 lutego 2019 r. podczas rozprowadzenia 1 batalionu szkolnego wręczone zostały puchary i medale m. in. za zawody strzeleckie o „Puchar Rektora – Komendanta Akademii Wojsk Lądowych” w strzelaniu z broni pneumatycznej oraz broni długiej i krótkiej amunicją bojową.

Marsz kondycyjny pododdziałów 1 batalionu szkolnego

W dniu 22 lutego 2019 r. 11 kompania szkolna i 15 kompania szkolna wyruszyły sprawdzić swoją  wytrzymałość fizyczną i psychiczną w ramach kolejnego marszu kondycyjnego.

Zawody strzeleckie 2 batalionu szkolnego

Zgodnie z „Kalendarzem imprez sportowych 2 batalionu szkolnego”, w dniu 22.02. br. odbyły się na zawody strzeleckie pododdziałów batalionu.

Szkolenie taktyczno-narciarskie podchorążych III roku studiów

Podchorążowie 22 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego rozpoczęli nowy rok od szkolenia narciarskiego, które odbyło się w Górskim Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

Kolejne zajęcia zintegrowane I rocznika

W sobotę 16.02.2019 r. podchorążowie z 23 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego uczestniczyli w kolejnych zajęciach zintegrowanych ze szkolenia ogólnowojskowego.

Zawodnicy w punkcie kontrolnym

W dniach 8-9.02 br. podchorążowie czwartego rocznika, będący członkami Sekcji Działań Bojowych, zwyciężyli w dziesiątej edycji airsoftowego biegu na orientację GF Point 2019. Zawody oprócz samego pokonywania terenu na orientację zawierały dodatkowo elementy militarne i survivalu. Nasza drużyna zwyciężyła zarówno  w kategorii TEAM oraz indywidualnie w kategorii PROFESSIONAL.

W dniach 19 i 26 stycznia br. na obiektach szkoleniowych AWL odbyły się zajęcia zintegrowane ze szkolenia ogólnowojskowego 21 i 23 kompanii szkolnej.

W dniach 26-27 stycznia br. w budynkach kompleksu dawnego szpitala kolejowego we Wrocławiu odbyło się kolejne szkolenie podchorążych z 2 batalionu szkolnego Sekcji Działań Nieregularnych będące kontynuacją Kursu Działań Rajdowych.

Spotkanie podchorążych najstarszego rocznika z dowódcą Pułku Reprezentacyjnego

W dniu 22.01.2019 r. delegacja Pułku Reprezentacyjnego WP pod przewodnictwem dowódcy płk Leszka LEŚNIAKA przybyła do AWL celem zapoczątkowania procesu doboru kandydatów do służby na pierwszych stanowiskach służbowych w pododdziałach reprezentacyjnych.  

AWL uczciła powstańców styczniowych

W dniu 20.01.2019 r. delegacja AWL pod przewodnictwem ppłk Bartosza SYLWESTRZAKA wzięła udział w uroczystych obchodach 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego organizowanych w Garnizonie Wrocław.

II Turniej Szachowy o puchar dowódcy 1 batalionu szkolnego

W dniu 18.12.2018 r. na terenie Akademii Wojsk Lądowych odbył się II Turniej Szachowy o puchar dowódcy 1 batalionu szkolnego.

W dniu 17 grudnia dowódca 1 batalionu szkolnego ppłk Bartosz SYWESTRZAK spotkał się z podchorążymi 11 kszkol i 15 kszkol, którzy wykazali się bezinteresowną pomocą charytatywną dzieciom w ramach akcji Zamień Głodne dzieciństwo na Godne dzieciństwo”.

16 grudnia br. podchorążowie z 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego wzięli udział w Uroczystej Zmianie Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

W dniach 18-19.12 br. członkowie Sekcji Działań Nieregularnych z 2 batalionu szkolnego brali udział w zajęciach z cyklu „Kursie działań rajdowych” dotyczącym współpracy i komunikacji z lotnictwem oraz artylerią.

W dniu 15 grudnia br. w oparciu o obiekty strzelnicy Centrum Szkoleń Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w Akademii Wojsk Lądowych, odbyły się zajęcia zintegrowane 21 kompanii szkolnej 2 batalionu szkolnego.

 

Back to top