AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Absolwenci naszej Uczelni niejednokrotnie brali udział w działaniach poza granicami państwa, dowodząc pododdziałami jak również w strukturach sztabowych. 29.05.20018 r. z okazji obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa, podchorążowie 11 kompanii szkolnej udali się na groby, poległych w misjach poza granicami kraju, absolwentów naszej Alma Mater.

W pierwszej kolejności podchorążowie wysprzątali miejsca pochówku poległych, a następnie, w dniu święta złożyli wieńce oraz zapalili znicze w imieniu Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.


Tekst: ppor. Agata Pietroszek

 

Back to top