DZIEKANAT   


 

Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie zdobytego doświadczenia zawodowego pod warunkiem, że:

 • są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy/służbowego,
 • wykonują pracę w oparciu o umowę cywilno-prawną (umowa o dzieło, umowa zlecenie),
 • brali udział w stażu (w ramach m.in. projektu unijnego, skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy, programu stażowego danej firmy),
 • prowadzą działalność gospodarczą.

 

W tym celu należy:

 • zalogować się na swoje konto w module Wirtualna Uczelnia -> w grupie spraw "Praktyki" -> wybrać opcję "wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego",
 • dołączyć "skany" 2 dokumentów:

 

Załącznik nr 1 - Zaświadczenie:

 • z zakładu pracy o zatrudnieniu,
 • potwierdzające realizację zlecenia/dzieła
 • potwierdzające udział w stażu
 • wydruk z CEIDG potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej

 

Załącznik nr 2 - Zakres obowiązków/czynności:

 • na zajmowany stanowisku
 • opis zakresu/przedmiotu zlecenia/dzieła
 • w trakcie odbywanego stażu,
 • zakres prowadzonej działalności

 

Ostatni etap:

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, oba dokumenty (wersje papierowe) Student dostarcza do Dziekanatu.

 

 

Back to top