DZIEKANAT   


 

Kierunek studiów: zarządzanie

 1. Firmy świadczące usługi z zakresu: logistyki, spedycji, transportowe, magazynowania, technologii informatycznych, itp.
 2. Firmy wykonujące usługi wyszukiwania pracowników na stałe oraz agencje pracy tymczasowej).
 3. Firmy produkcyjne i handlowe.
 4. Firmy konsultingowe (konsulting biznesowy, konsulting personalny, konsulting projektowy, itp.), biura rachunkowe, itp.
 5. Firmy świadczące usługi z zakresu telemarketingu, pomocy klientom (np. help-desk, zdalna obsługa klienta), itp.
 6. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych (np. kancelarie adwokackie, kancelarie radców prawnych, kancelarie doradców podatkowych, itp.).
 7. Firmy szkoleniowe oraz zajmujące się zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków własnych organizacji lub ze środków Unii Europejskiej.
 8. Działy personalne (human – resources), finansowe, księgowe firm, organizacji pożytku publicznego oraz urzędów administracji samorządowej i rządowej.
 9. Komórki odpowiedzialne za organizację, realizację i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego w organach administracji samorządowej i rządowej (np. Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, Siły Zbrojne RP, Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie i Centralne Centra Zarządzania Kryzysowego).
 10. Organizacje mające status „Organizacji Pożytku Publicznego”.
 11. Komórki odpowiedzialne za organizację, realizację i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego w rodzajach firm wymienionych w punktach 1 - 8.
 12. Placówki i ośrodki badawcze.

 

 

Back to top