DZIEKANAT   


 

Terminy rozliczenia praktyk studenckich w roku akademickim 2018/2019 (semestr letni)

 

W celu zaliczenia praktyk studenckich w „pierwszym terminie”, należy rozliczyć się z nich w module Wirtualna Uczelnia (grupa "Praktyki") do 2.07.2019 r.

Założenie sprawy w module Wirtualna Uczelnia po ww. terminie będzie skutkowało zaliczeniem praktyk w „drugim terminie – poprawkowym”.

Informacja szczególnie istotna z punktu widzenia osób, które będą wnioskować o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów – pot. „stypendium naukowe”.

Wszyscy studenci zobowiązani są do rozliczenia się z praktyk studenckich w module Wirtualna Uczelnia, w nieprzekraczalnym terminie zakończenia sesji egzaminacyjnej – poprawkowej, tj. do 18.09.2019 r.

Wymiar godzin praktyk studenckich w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:

  1. Studia I stopnia – IV semestr (stacjonarne i niestacjonarne)– 240 godz.
  2. Studia II stopnia – II semestr (stacjonarne i niestacjonarne) – 80 godz.

 

Wszyscy studenci zobowiązani są do rozliczenia się z praktyk studenckich w module Wirtualna Uczelnia

w nieprzekraczalnym terminie zakończenia sesji egzaminacyjnej – poprawkowej.

 

 

Back to top