DZIEKANAT   


 

Praktyki stanowią integralną część programu studiów i powinny być realizowane w określonym w nim wymiarze godzin. Praktyki podlegają zaliczeniu na ocenę.

 

 1. Praktyka zawodowa to nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań w miejscu pracy przez osobę posiadającą status studenta, która realizuje program praktyki określony dla kierunku kształcenia.
 2. Praktyki należy realizować w trakcie danego roku akademickiego (semestru) w terminie określonym w planie studiów tak, aby nie kolidowały one z godzinami zajęć dydaktycznych. Z tego powodu szczególnie wskazane jest realizowanie praktyk w okresie przerw między zajęciami, określonych w harmonogramie roku akademickiego.
 3. Realizowanie praktyk zawodowych nie zwalnia studenta z uczestnictwa w zajęciach z innych przedmiotów objętych planem studiów.
 4. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w kraju i za granicą.
 5. Studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zgodnie z Regulaminem Praktyk Studenckich Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, który obejmuje:
  1. zasady ogólne praktyk;
  2. cele praktyki;
  3. miejsce realizacji praktyk;
  4. zadania studenta podczas praktyki.

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania

ds. praktyk studenckich

mgr Aleksandra MACKIEWICZ

pokój 3.021 w Budynku Dydaktycznym

tel. 261 658 544

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynację praktyk studenckich na szczeblu Uczelni realizuje Biuro Karier i Programu Erasmus.

 

Specjalista Biura Karier i Programu Erasmus

mgr Urszula Pierzchalska

pokój 150 w Budynku Dydaktycznym

tel. 261 658 702

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Back to top