ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


 

REGULAMIN KWALIFIKOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW BADAWCZYCH
FINANSOWANYCH Z SUBWENCJI PRZYZNANEJ PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

Załącznik 1 - Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego

Załącznik 2 - Ocena wniosku o finansowanie projektu

Załącznik 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

Załącznik 4 - Porozumienie o realizację projektu badawczego

Załącznik 5 - Algorytm podziału środków finansowych

Załącznik 6 - Plan zadaniowo-finansowy

Załącznik 7 - Wniosek o sfinansowanie wydatków

Załącznik 8 - Sprawozdanie z badań

Załącznik 9 - Protokół rozliczenia przydzielonych środków finansowych

Załącznik 10 - Raport z wykorzystania przyznanych w ramach subwencji z MON

Załącznik 11 - Umowa o dzieło

Załącznik 12 - Arkusz oceny pracy naukowej

Załącznik 13 - Protokół z prac komisji ds. oceny i odbioru projektów realizowanych w ramach subwencji z MON

 

 

Back to top