ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

Współczesne wyzwania optymalizacji zarządzania służbami mundurowymi, instytucjami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami – badania, wnioski, rekomendacje

prof. dr hab. Zdzisław Knecht (2019)

 

Różnorodność modeli rozwiązań funkcjonalno – organizacyjnych systemów logistycznych w zarządzaniu organizacjami jako obszar identyfikacji potencjalnych narzędzi doskonalenia i optymalizacji systemów cywilnych i wojskowych

dr hab. Marta Wincewicz - Bosy (2019)

 

Analiza ryzyka w wybranych przedsięwzięciach budowlanych

dr inż. Magdalena Kowacka (2019)

 

Preferowane przez kandydatów do Akademii Wojsk Lądowych działania w sytuacjach zagrożeń

dr hab. Ryszard Kałużny (2019)

 

Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach militarnych i biznesowych

dr hab. inż. Teresa Kupczyk (2019)

 

Kultura organizacyjna a skuteczność zarządzania uczelniami wojskowymi i cywilnymi – charakterystyka występujących kultur w badanych podmiotach

prof. dr hab. Danuta Mierzwa (2019)

 

Potencjał militarny państw uczestniczących w konfliktach zbrojnych

ppłk dr Józef Ledzianowski (2019)

 

Modelowanie zachowań decyzyjnych w procesie zarządzania marketingowego i reklamy w świetle badań przedsiębiorstw

dr hab. Kazimierz Nagody - Mrozowicz (2019)

 

Modelowanie bezpieczeństwa społeczno – ekonomicznego w regionie

dr Maciej Popławski (2019)

 

WYDZIAŁ NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE

 

Wojna informacyjna w ujęciu środkowoeuropejskim

dr hab. Piotr Daniluk (2019)

 

Wyznaczniki bezpieczeństwa personalnego człowieka i transczłowieka

dr hab. Teresa Grabińska (2019)

 

Bezpieczeństwo kulturowe Polski w realnej i wirtualnej rzeczywistości

ppłk dr Marek Bodziany (2019)

 

Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu kryzysowym

mjr dr hab. inż. Barbara Kaczmarczyk (2019)

 

Działania rozwijające innowacyjność studentów Akademii Wojsk Lądowych

prof. dr hab. Marian Kopczewski (2019)

 

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa ludności lokalnej w obszarze działania Wojsk Obrony Terytorialnej w zdarzeniach nadzwyczajnych

dr hab. Wojciech Horyń (2019)

 

Zapobieganie i zwalczanie zagrożenia smogiem

dr hab. Izabela Nowicka (2019)

 

Wpływ zagrożeń użytkowania nowoczesnych technologii na wyniki kształcenia studentów w uczelni wyższej

płk dr hab. inż. Mariusz Frączek (2019)

 

Wpływ migracji na przestępczość zorganizowaną

dr hab. Izabela Nowicka (2019)

 

Nowe trendy badawcze w analizie bezpieczeństwa europejskiego: cyber-bezpieczeństwo, konflikty hybrydowe, sekurytyzacja w polityce bezpieczeństwa

dr Tomasz Pawłuszko (2019)

 

Skuteczność różnych metod nauczania z zakresu udzielania pierwszej pomocy w środowisku cywilnym i mundurowym jako ważny element bezpieczeństwa zdrowotnego

dr Beata Zysiak-Christ (2019)

 

Wpływ aktywności ruchowej na kształtowanie kompetencji psychomotorycznych i przywódczych funkcjonariusza publicznego w obszarze bezpieczeństwa na przykładzie podchorążych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

ppłk dr Dariusz Lenart (2019)

 

Kształcenie modułowe formą nauki zawodu w Akademii Wojsk Lądowych

prof. dr hab. Marian Kopczewski (2019)

 

 

Back to top