ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


 

Załącznik 1 - Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego

Załącznik 2 - Ocena wniosku o finansowanie projektu

Załącznik 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

Załącznik 4 - Porozumienie o realizację projektu badawczego

Załącznik 6 - Plan zadaniowo-finansowy

Załącznik 7 - Wniosek o sfinansowanie wydatków

Załącznik 8 - Sprawozdanie z badań

Załącznik 9 - Protokół rozliczenia przydzielonych środków finansowych

Załącznik 10 - Umowa o dzieło

Załącznik 11 - Arkusz oceny pracy naukowej

 

 

Back to top